DAJ CYNK

Kolejowy GSM-R do odstrzału. Będzie coś nowego

Mieszko Zagańczyk

Taryfy, promocje, usługi

Wprowadzany do Polski od 15 lat system GSM-R najprawdopodobniej trafi do lamusa. Instytut Kolejnictwa wraz z operatorami oraz firmami Ericsson i Alstom zamierzają wdrażać w Polsce nowszy system FRMCS bazujący na 5G.

System GSM-R, wdrażany w Polsce jako standard komunikacji na kolei, zanim na dobre zaistnieje, może pójść do lamusa. O tej bazującej na GSM technologii mówi się w Polsce od 2008 roku, jednak dopiero w 2019 rok Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o migracji łączności kolejowej z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. Proces przechodzenia na nowy system ma zostać zakończony do końca 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że szybko GSM-R zostanie zastąpiony nowszym rozwiązaniem FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Porozumienie w sprawie jego implementacji i testowania na polskim rynku zawarły firmy Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa.

FRMCS bazuje na 5G

FRMCS to zaawansowany standard łączności bazujący na technologii 5G, przeznaczony do zastąpienia obecnie używanego systemu GSM-R. Nowe rozwiązanie ma zapewnić zwiększenie przepustowości istniejących sieci kolejowych oraz optymalizację kosztów ich działania. System FRMCS został zaprojektowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z przedstawicielami sektora kolejowego i jest postrzegany jako element cyfryzacji transportu kolejowego.

Na mocy zawartego porozumienia Instytut Kolejnictwa oraz firmy opracują wspólne projekty badawczo-rozwojowe, przeprowadzą weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych, tj. na pełnowymiarowym torze, oraz stworzą i rozwiną modele szkoleniowe i certyfikacje systemu FRMCS.

Porozumienie zakłada, że na potrzeby realizacji pilotażu technologii FRMCS producent pociągów i infrastruktury kolejowej Alstom dostarczy nowoczesny podsystem sterowania dla pojazdów. Ericsson odpowiadać będzie za infrastrukturę radiowej sieci telekomunikacyjnej, a spółka Orange i T-Mobile, czyli NetWorkS!, dostarczy rozwiązania telekomunikacyjne do budowy i utrzymania sieci testowej FRMCS. Instytut Kolejnictwa dostarczy niezbędną infrastrukturę badawczą, gdzie system FRMCS będzie poddawany testom.

Jak przekonują sygnatariusze porozumienia, nowy standard FRMCS jest potrzebny ze względu na konieczność dalszej cyfryzacji, unifikacji na poziomie międzynarodowym oraz zwiększania bezpieczeństwa i przepustowości sieci kolejowej. Rozwiązanie pozwoli na automatyczną obsługę pociągów i wprowadzi na kolej rozwiązania Internet rzeczy (IoT). Co ciekawe, migracja do FRMCS nie będzie wymagała budowania od zera nowej infrastruktury – można do tego wykorzystać sieć GSM-R podwyższając ją do nowszego standardu.

Jak szacuje Instytut Kolejnictwa cykl życia systemu GSM-R jest już u schyłku, a jego definitywny koniec przewidywany jest do 2030, najpóźniej do 2035 roku. Projekt zakłada, że w okresie przejściowym standardy GSM-R i FRMCS będą działać równolegle.

Zobacz: Nokia zbuduje sieć GSM-R dla PKP
Zobacz: Koniec przetargu na GSM-R na kolei

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock