DAJ CYNK

Wyniki Grupy Eurotel po 2Q2016

05.09.2016

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 8

Ważne 1

1

Skonsolidowane przychody Grupy Eurotel w I półroczu 2016 r. wyniosły 157,28 mln zł, a zysk netto zaś 3,489 mln zł. Dla porównania w I półroczu zeszłego roku osiągnięto 144,6 mln zł przychodu oraz 4,226 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody Grupy Eurotel w I półroczu 2016 r. wyniosły 157,28 mln zł, a zysk netto zaś 3,489 mln zł. Dla porównania w I półroczu zeszłego roku osiągnięto 144,6 mln zł przychodu oraz 4,226 mln zł zysku netto.

Grupa Eurotel obsługuje sieć salonów sprzedaży operatorów T-Mobile (108 punktów w ramach sieci Eurotel), Play (96 punktów za pośrednictwem spółki Viamind) oraz Platformy Cyfrowej "nc+" (46 punktów). Prowadzi także sprzedaż produktów Apple poprzez salony pod marką iDream (9 punktów).

Salony Eurotela są największą siecią w ramach T-Mobile i stanowią ponad 20% udział w jego sieci sprzedaży pośredniej. W raportowanym okresie w punktach tych podpisano 29624 nowych umów i 42238 aneksów (58% udział) zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 26707 nowych umów i 55513 aneksów (68% udział). Wg zarządu, spadek wielkości tych parametrów wiąże się ze zmniejszeniem sieci sprzedaży jaka miała miejsce w ubiegłym roku.

W tym czasie w punktach spółki Viamind dla sieci Play podpisano 82426 nowych umów i 50324 aneksów.

W opublikowanym raporcie przedstawione zostały dane dotyczące przychodów sprzedaży usług i towarów w podziale na poszczególne grupy.Jak poinformował w sprawozdaniu zarząd Grupy Eurotel zahamowany został spadek przychodów w ramach współpracy z T-Mobile. Na wyniki wpływ miała również bardzo dobra sprzedaż w ramach segmentu Apple. Gorsze wyniki osiągnięto jednak w ramach spółki zależnej Viamind. Zmniejszenie przychodów związane było głównie z niższą niż oczekiwana realizacją planów operatora i brakiem uzyskania premii z tego tytułu.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się