DAJ CYNK

Sieć Edukacyjna połączy szkoły - Sejm przyjął ustawę

27.10.2017

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3942

Ważne 1

2

Sejm uchwalił ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewnić ma wszystkim szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu.Sejm uchwalił ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewnić ma wszystkim szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu.

W ramach założeń każda polska szkoła ma być przyłączona do sieci Internet szerokopasmowym łączem o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Nazwa "100 Mega na 100-lecie" nawiązuje do przyszłorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

OSE ma łączyć jednostki oświatowe, zapewniając im powszechny i bezpłatny dostęp do usług i zasobów cyfrowych. Będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją. Ustawa przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do sieci OSE.
Operatorem OSE zostanie się NASK. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa lub Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

Z wcześniej podanych informacji wynika, że szkoły będą sukcesywnie przyłączane do sieci:

  • w 2018 roku - 1,5 tys. lokalizacji,
  • w 2019 roku - do 12,7 tys. lokalizacji,
  • w 2020 roku - do 19,5 tys. lokalizacji - wartość docelowa.

Projekt OSE ma wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów. Z przeprowadzonej przez MEN i MC inwentaryzacji stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych, wynikało, że jedynie ok. 23% z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40% jednostek oświatowych korzysta z łączy nie szybszych niż 10 Mb/s.

Przewidywane wydatki inwestycyjne, niezbędne do przygotowania OSE w docelowym zakresie, umożliwiającym świadczenie usług wszystkim szkołom w Polsce określono na 320 mln zł do 2021 r. Natomiast wydatki utrzymaniowe, związane z zadaniami operatora OSE określono na 1,339 mld zł do 2027 r.

Źródło tekstu: Kancelaria Sejmu, MEN, wł

Przewiń w dół do następnego wpisu