DAJ CYNK

Prawie 40 mln euro dofinansowania do szerokopasmowego świętokrzyskiego

22.01.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 12

Ważne 2

1

Komisja Europejska zgodziła się przeznaczyć 34,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę 1410 km sieci szerokopasmowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki tej inwestycji 220 tys. osób w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski uzyska dostęp do sieci szerokopasmowych.

Komisja Europejska zgodziła się przeznaczyć 34,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę 1410 km sieci szerokopasmowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki tej inwestycji 220 tys. osób w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski uzyska dostęp do sieci szerokopasmowych.

Projekt przybliża również Polskę do realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej w zakresie podstawowych sieci szerokopasmowych i dostępu nowej generacji do sieci, a także ułatwi rozwój gospodarki cyfrowej w regionie.

Projekt zakłada budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowej oraz szerokopasmowej infrastruktury dystrybucyjnej, które uzupełnią istniejące sieci telekomunikacyjne w regionie, zapewniając otwarty i nieograniczony dostęp do dostawców usług hurtowych oraz detalicznych. Wsparcie finansowe dla tego typu projektów ułatwia realizację inwestycji w usługi dostępu nowej generacji (NGA) oraz pomaga eliminować przepaść cyfrową na obszarach, gdzie obecnie brakuje usług dostępu do podstawowych sieci szerokopasmowych.

Ponad 220 tys. mieszkańców regionu uzyska dostęp do łączy szerokopasmowych, co oznacza, że 92,3% mieszkańców województwa znajdzie się w zasięgu podstawowej sieci szerokopasmowej, a liczba osób mających potencjalny dostęp do usług NGA w Polsce zwiększy się z 41,6% do 53%. Dzięki projektowi powstanie 500 nowych miejsc pracy.

Jest to "duży projekt", którego całkowita wartość wynosi (wraz z VAT) ponad 50 mln euro i dlatego też konieczne było wydanie specjalnej decyzji przez Komisję Europejską. Innego rodzaju projekty zatwierdzane są na szczeblu krajowym lub regionalnym. W latach 2007-2013 w ramach polityki spójności Polsce przyznano około 67 mln euro.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się