DAJ CYNK

Operatorzy w liście otwartym do Prezesa UKE ws. częstotliwości dla Sferii

02.09.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 30

Ważne 7

5

Prezesi trzech operatorów telekomunikacyjnych wystosowali list otwarty do Magdaleny Gaj, Prezes UKE, w sprawie porozumienia MAiC z inwestorami Sferii, w ramach którego UKE przyznał tej spółce częstotliwości z pasma 800 MHz.

Prezesi trzech operatorów telekomunikacyjnych wystosowali list otwarty do Magdaleny Gaj, Prezes UKE, w sprawie porozumienia MAiC z inwestorami Sferii, w ramach którego UKE przyznał tej spółce częstotliwości z pasma 800 MHz.

Zobacz: Sferia jako pierwsza dostała blok 5 MHz z pasma 800 MHz!.Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tą kontrowersyjną ugodą, w szczególności mając na względzie, fakt, iż nie została ona udostępniona do wiadomości publicznej. Pierwszy komunikat prasowy informujący o podpisaniu Porozumienia nie zawierał istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego kwestii. Jednocześnie stanowisko Ministerstwa, że "rekompensata przyznana Sferii w ramach ugody nie zakłóci normalnego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce" nie została poparta uzasadnieniem ze strony organów kształtujących rynek telekomunikacyjny, zarówno ze strony Prezesa UKE jak i Prezesa UOKiK. Przedmiotem Porozumienia, czyli przydzielenie poza procedurami aukcji / przetargu częstotliwości, co do których wcześniej kilka podmiotów zgłosiło zainteresowanie, stoi w jaskrawej sprzeczności ze standardami jawności i przejrzystości. - napisano w liście otwartym.

Zobacz: UKE konsultuje dokumenty aukcji na 800 i 2600 MHz

Prezesi operatorów przekonani są: że Porozumienie zawarte przez ministra:

  • jest precedensem, w którym Rząd RP w sporze cywilno-prawnym zobowiązuje się do działań w obszarze prawno-administracyjnym
  • stanowi obejście porządku prawnego poprzez nakładanie obowiązków na niezależnego regularna rynku komunikacji elektronicznej
  • jest niezgodna z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej z powodu wyznaczania działań niezależnemu regulatorowi rynku
  • stoi w sprzeczności z Dyrektywą o zezwoleniach 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i rady zobowiązującą Państwa Członkowskie, aby procedura przyznawania częstotliwości radiowych była w każdym wypadku, przejrzysta i niedyskryminująca.

Prezesi zwrócili się do Prezes UKE o:
  • podjęcie działań, które potwierdzą pełną niezależność regulatora rynku telekomunikacyjnego, wymagana Dyrektywą Ramową 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • przeprowadzenie oceny zgodności z prawem polskim i unijnym przyznania spółce Sferia częstotliwości w sposób sygnalizowany w komunikacie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
  • przeprowadzenie analizy wpływu ugody na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, uwzględniającej ocenę Prezesa UOKiK
  • prowadzenie przygotowań do aukcji z uwzględnieniem pełnych zasobów częstotliwości z pasma 800 MHz - do czasu wyjaśnienia wątpliwości prawno-regulacyjnych związanych z ugodą

Operatorzy w ciągu kilku dni przekażą UKE indywidualne analizy prawne przedstawiające wątpliwości odnośnie porozumienia ze Sferią.

List podpisało trzech prezesów: Jorgen Bang-Jensen - P4, Mariusz Gaca - PTK Centertel oraz Miroslav Rakowski - T-Mobile Polska. Było także miejsce na podpis prezesa Polkomtela, ale pozostało puste. Jak napisał na blogu Marcin Gruszka z P4 - O wsparcie listu otwartego poprosiliśmy również firmę Polkomtel S.A. Niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi..

Zobacz: Polkomtel przeciwny inicjatywie listu otwartego operatorów do Prezesa UKE

Źródło tekstu: Play, wł

Komentarze
Zaloguj się