DAJ CYNK

KE wstrzymuje projekt deregulacji TP Prezesa UKE

09.02.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 14

Ważne 0

4

Komisja Europejska zwróciła się do Prezesa UKE o wycofanie propozycji deregulacji warunków, na podstawie których inni operatorzy uzyskują dostęp do sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej (BSA) w jedenastu gminach na terenie Polski. Zdaniem Komisji, w pełni popieranym przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), decyzja Prezesa UKE może mieć negatywny wpływ na konkurencję w Polsce i tym samym może ograniczyć ofertę dostępną dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Komisja Europejska zwróciła się do Prezesa UKE o wycofanie propozycji deregulacji warunków, na podstawie których inni operatorzy uzyskują dostęp do sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej (BSA) w jedenastu gminach na terenie Polski. Zdaniem Komisji, w pełni popieranym przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), decyzja Prezesa UKE może mieć negatywny wpływ na konkurencję w Polsce i tym samym może ograniczyć ofertę dostępną dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Już po raz drugi w czasie minionych sześciu miesięcy Komisja wzywa Prezesa UKE do wycofania propozycji regulacji na tym rynku.

Zobacz: KE wstrzymała projekt deregulacji BSA, bo UKE posłużył się starymi danymi.

Regulację można i należy wycofać niezwłocznie, gdy pojawią się solidne dowody na to, iż sama konkurencja przyniesie konsumentom największe korzyści w zakresie jakości, możliwości wyboru oraz cen. Nie mogę jednak przyjąć propozycji deregulacji opartej na nieaktualnych i niewiarygodnych danych, które są sprzeczne z nowszą oceną rynku przeprowadzoną przez Prezesa UKE. Ubolewam także, że Prezes UKE nie bierze pod uwagę jasnych wytycznych Komisji wydanych w celu udzielenia mu pomocy we właściwej regulacji tego ważnego rynku - komentuje sprawę wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Propozycja Prezesa UKE została oparta na przestarzałej ocenie rynku z marca 2011 roku, która jest także sprzeczna z przeprowadzoną również przez Prezesa UKE analizą rynku z marca 2012 roku, w której regulator doszedł do wniosku, że w ani jednym obszarze Polski nie ma wystarczającej konkurencji, by zaproponować całkowitą deregulację.

Podczas trwającego dwa miesiące dogłębnego postępowania wyjaśniającego Prezes UKE nie zdołał dostarczyć dodatkowych dowodów, które umożliwiłyby Komisji wycofanie zgłoszonych poważnych wątpliwości. BEREC również w pełni poparł decyzję Komisji i zalecił Prezesowi UKE wycofanie środka. W wyniku dzisiejszej decyzji Komisji Prezes UKE nie może przyjąć decyzji o deregulacji rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego w niektórych gminach.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się