DAJ CYNK

KE: użytkownicy nie uzyskują prędkości transmisji, za którą płacą

26.06.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 24

Ważne 12

0

Europejscy klienci nie uzyskują prędkości pobierania danych, które opłacają. Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74% prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili.

Europejscy klienci nie uzyskują prędkości pobierania danych, które opłacają. Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74% prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili.

Po raz pierwszy różnica między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy szerokopasmowych znajduje potwierdzenie w porównywalnych i wiarygodnych danych ze wszystkich państw członkowskich UE. Istnieją znaczne różnice na europejskich rynkach krajowych, najprawdopodobniej wynikające z praktyk reklamowych - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Konsumenci potrzebują więcej tego rodzaju danych, pomocnych w dokonywaniu świadomych wyborów, będziemy zatem powtarzać badania. I potraktujemy te pierwsze wyniki jako dodatkowy dowód potwierdzający konieczność stworzenia prawdziwego jednolitego rynku usług internetowych - dodała Kroes.

Najważniejsze ustalenia dokonane w ramach badania:

  • Sieć kablowa deklaruje najbardziej wiarygodne prędkości pobierania danych: Średnia europejska wynosząca 74% kryje w sobie znaczące różnice wydajności różnych technologii. Usługi oparte na technologiach xDSL osiągnęły jedynie 63,3% deklarowanych prędkości w porównaniu z wartością rzędu 91,4% w przypadku telewizji kablowej i 84,4% w odniesieniu do FTTx.
  • W wartościach bezwzględnych średnia prędkość pobierania danych we wszystkich krajach i we wszystkich technologiach wynosiła 19,47 Mb/s w godzinach szczytu. Usługi FTTx uzyskały najwyższą prędkość na poziomie 41,02 Mb/s. Usługi kablowe osiągnęły prędkość 33,10 Mb/s, zaś usługi xDSL ze średnią 7,2 Mb/s pozostały daleko w tyle.
  • Prędkości wysyłania danych są bliższe prędkościom deklarowanym. W całej Europie średnia prędkość wysyłania wynosiła 6,20 Mb/s, co stanowi 88% deklarowanych prędkości wysyłania. Usługi FTTx osiągnęły zdecydowanie największą prędkość wynoszącą 19,8 Mb/s. Wynika to z faktu, że w przypadku wielu usług FTTx prędkość wysyłania jest znacznie bliższa prędkości pobierania danych. Usługi sieci kablowych i usługi xDSL osiągnęły skromne wyniki odpowiednio na poziomie 3,68 Mb/s i 0,69 Mb/s.Wyniki opierają się na pomiarze przepustowości w godzinach szczytu, który określa się jako dni robocze od godz. 19.00 do godz. 23.00 (włącznie). Są to ogólne wyniki badania próby i nie odnoszą się do faktycznej struktury rynku dostępu szerokopasmowego w każdym z krajów. Wyniki zebrano w marcu 2012 r. od grupy 9104 uczestników. Łącznie w ramach 75,98 mln niepowtarzalnych testów wykonano 3,065 mld pomiarów. Prędkości produktów szerokopasmowych są reklamowane jako "do XX Mbit/s". Prędkość tę nazywa się "deklarowaną", "nominalną" lub "oferowaną" i widać ją w reklamach. Mogą jednak występować znaczne różnice między prędkością deklarowaną, a prędkością rzeczywiście uzyskiwaną przez konsumentów. Różnice w efektywności pobierania między państwami członkowskimi wynikają przede wszystkim z technologii, które w przeszłości były stosowane w tych krajach.

Badania pokazują, że między 27%, 41% europejskich abonentów łączy internetowych twierdzi, iż ich prędkość pobierania nie odpowiada wartościom określonym w umowach, które podpisali. Z kolei prawie połowa unijnych abonentów uważa, że czasem napotyka trudności w dostępie do treści i aplikacji internetowych z powodu niewystarczającej prędkości lub przepustowości.

Jest to pierwsze badanie dotyczące przepustowości łączy szerokopasmowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Chorwację, która wkrótce przystąpi do UE, a także Norwegię oraz Islandię, przy zastosowaniu tego samego podejścia. Projekt jest prowadzony przez specjalistę w zakresie badania przepustowości łączy szerokopasmowych, firmę SamKnows, która zrealizowała już podobne projekty w Zjednoczonym Królestwie i USA.

Potrzebni wolontariusze

Kolejne badanie potrwa do końca 2014 r. i planuje się dwa kolejne pomiary roczne. Konsumenci w Europie mogą dokonać pomiarów skuteczności działania swoich dostawców usług internetowych, przyłączając się do wolontariuszy we wszystkich krajach UE-27 oraz w Chorwacji, Islandii i Norwegii. Wybranym konsumentom zostanie przesłane niewielkie urządzenie do podłączenia do ich domowego internetu. Urządzenie to będzie wykonywać serię automatycznych testów w czasie, gdy łącze nie jest używane. Ustali ono prędkość przesyłania danych i przepustowość połączenia szerokopasmowego. Szczegółowe informacje na stronie samknows.eu.

Zobacz: pełny raport "Quality of Broadband Services in the EU" - marzec 2012

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się