DAJ CYNK

TP SA o sporze z PTC

WitekT

Wydarzenia

Telekomunikacji Polskiej zależy na obniżeniu cen połączeń z telefonów stacjonarnych na komórkowe (F2M). Sama inicjowała działania w tym celu, kierując się interesem swoich Klientów. Jednak, aby taka obniżka była możliwa, konieczne jest podpisanie z operatorami komórkowymi aneksów do umów, które potwierdzą obniżenie stawek rozliczeń miedzyoperatorskich - głównego składnika cen połączeń. Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci ERA, odmawia podpisania takiego aneksu.

Telekomunikacji Polskiej zależy na obniżeniu cen połączeń z telefonów stacjonarnych na komórkowe (F2M). Sama inicjowała działania w tym celu, kierując się interesem swoich Klientów. Jednak, aby taka obniżka była możliwa, konieczne jest podpisanie z operatorami komórkowymi aneksów do umów, które potwierdzą obniżenie stawek rozliczeń miedzyoperatorskich - głównego składnika cen połączeń. Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci ERA, odmawia podpisania takiego aneksu.

W końcu sierpnia w wyniku rozmów prowadzonych w URTiP przez Telekomunikację Polską, Polską Telefonię Cyfrową, Polkomtel i PTK Centertel wszystkie strony doszły do porozumienia w sprawie obniżenia stawek interconnectowych F2M. TP zobowiązała się do odpowiedniego obniżenia cen detalicznych. Do czasu, aż możliwe będzie stałe obniżenie cen połączeń, TP zaproponowała ofertę rabatową, umożliwiającą dzwonienie z jej sieci na komórki o 30 proc. taniej.

Aneks do umowy TP z PTK Centertel został już podpisany, z Polkomtelem powinno to nastąpić w najbliższym czasie. Niestety Polska Telefonia Cyfrowa, która podpisała już takie aneksy z innymi operatorami, w przypadku TP zwleka i stawia dodatkowe warunki. Uzależnia decyzję o zmniejszeniu stawek międzyoperatorskich od zadeklarowania wysokości cen detalicznych, do czego nie ma prawa. Operatorzy o znaczącej pozycji na rynku połączeń międzyoperatorskich nie mogą w umowach zawieranych pomiędzy sobą uzależniać wysokości cen detalicznych od wysokości stawek interconnectowych.

Opóźnienie podpisania aneksu z PTC odsuwa w czasie złożenie przez Telekomunikację Polską propozycji nowych taryf do URTiP, ponieważ wszystkie składniki ceny muszą być odpowiednio udokumentowane (TP nie może oferować w stałym cenniku usług poniżej kosztów ich świadczenia). Bez tego oferta nie będzie mogła zostać zatwierdzona.

Jeżeli aneksy zostaną podpisane do końca września, to TP jeszcze w tym miesiącu wystąpi do URTiP z propozycją nowych, niższych taryf na połączenia F2M. Dalsza zwłoka może spowodować, że prezes URTiP sam wyznaczy stawki interkonektowe F2M w trybie administracyjnym. Ich poziom może być mniej korzystny dla operatorów komórkowych, niż ten, który - wydawało się - już uzgodnili sami operatorzy.

Dzięki Telekomunikacji Polskiej w ubiegłym roku dwukrotnie obniżane były ceny połączeń F2M. Od 1 lutego 2003 r. Klienci TP mogli taniej łączyć się z telefonami komórkowymi sieci ERA i PLUS wieczorami i w weekendy. Takie obniżone taryfy obowiązywały już od 1 listopada 2002 na połączenia do sieci IDEA. Kolejna obniżka cen połączeń F2M do wszystkich sieci (prawie o jedną piątą) nastąpiła w czerwcu 2003 r. Obniżki te były związane z obniżkami stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Telekomunikacja Polska

Przewiń w dół do następnego wpisu