DAJ CYNK

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany przepisów o przenośności numerów. Ma być prościej i bezpieczniej dla klientów telekomów

msnet

Wydarzenia

Uproszczenie procedury zmiany i przeniesienia numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i dokumentowej, a także ograniczenie sytuacj, w których abonenci nie są świadomi konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu - takie są najważniejsze zmiany, jakie przyniesie rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Wchodzi ono w życie 1 marca 2019 roku.

Nowe przepisy pozwalają, by wnioski o zmianę przydzielonego numeruprzeniesienie numeru do nowej lokalizacji lub przeniesienie numeru do nowego dostawcy usług były składane w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. Jednocześnie zawiadomienia w procesach zmiany i przeniesienia numeru będą doręczane abonentowi na trwałym nośniku w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek. Klient telekomu może zażądać, aby informacje dotyczące przeniesienia numeru były mu dostarczane na piśmie lub drogą elektroniczną. 

Przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług

Jeśli osoba chcąca przenieść numer złoży wniosek w formie dokumentowej, nowy dostawca musi utrwalić i doręczyć jej treść wniosku na trwałym nośniku. Ma to zapewnić klientowi możliwość sprawdzenia wniosku i trybu przeniesienia numeru na potrzeby ewentualnych roszczeń i reklamacji. Przy okazji zmianie ulega też zakres elementów, które musi zawierać wniosek o przeniesienie numeru. Nowe wnioski muszą być uzupełnione między innymi o:

  • oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego,
  • pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.

Nie ma możliwości przeniesienia numeru w dwuetapowej procedurze bez pełnomocnictwa, w  której abonent musiał samodzielnie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą.

Aby ograniczyć przypadki przeniesienia numeru wbrew woli abonenta, dotychczasowy dostawca usług musi poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru. Informacja, że numer będzie przeniesiony, musi zawierać nazwę dotychczasowego oraz nowego dostawcy usług oraz powinna być przekazana nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej przez dotychczasowego dostawcę, w formie SMS-a albo - w przypadku sieci stacjonarnych - połączenia telefonicznego.

Jeśli abonent chce zrezygnować z przeniesienia numeru, może złożyć oświadczenie o rezygnacji do dotychczasowego lub nowego dostawcy usług. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej 2 dni przed planowanym przeniesieniem numeru.

Zobacz: Podsumowanie statystyk przenośności numerów w 2018 roku

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: UKE

Przewiń w dół do następnego wpisu