DAJ CYNK

UKE: Sąd apelacyjny podtrzymał karę 200 tys. zł dla TP

WitekT

Prawo, finanse, statystyki

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Telekomunikacji Polskiej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia przez Prezesa UKE kary 200 tys. zł za niewypełnienie przez TP obowiązków regulacyjnych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Telekomunikacji Polskiej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia przez Prezesa UKE kary 200 tys. zł za niewypełnienie przez TP obowiązków regulacyjnych.

Niewypełnianie obowiązków regulacyjnych miało miejsce w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian cenników usług głosowych (POTS i ISDN). Sąd Apelacyjny rozpoznawał przedmiotowa sprawę po raz drugi, gdyż wcześniej wyrokiem z 31. maja 2011 roku, z uwagi na wadliwość uzasadnienia i nierozpoznanie istoty sprawy, uchylił pierwszy wyrok SOKiK z 29. lipca 2010 roku i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. SOKiK, rozpoznając po raz drugi odwołanie TP od zaskarżonej decyzji, 5. października 2012 roku oddalił je ponownie, od którego to wyroku apelację wniosła TP.

Zobacz: SOKiK podtrzymał 200 tys. zł kary dla TP.

Sąd Apelacyjny w ustnym uzasadnieniu podniósł, iż kluczową kwestią w niniejszej sprawie było zagadnienie, czy usługa szukam i łącze tp (jeden z nieprzedłożonych cenników) należy do usług regulowanych w ramach tzw. decyzji SMP wyznaczających TP jako przedsiębiorcę posiadającego pozycję dominującą na rynku 3 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów) oraz rynku 5 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów) i nakładających na TP obowiązki regulacyjne, między innymi obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia przez Prezesa UKE cenników i regulaminów świadczenia usług.

W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że podzielił stanowisko Prezesa UKE, iż usługa szukam i łącze tp nie jest usługą samoistną i nie ma racji bytu bez następującego po nim połączenia telefonicznego. Uzasadniając wyrok sąd wskazał, że skoro obowiązki regulacyjnej nałożone na TP decyzjami SMP dotyczącymi rynku 3 i rynku 5 wskazywały rodzaje połączeń, bez względu na sposób ich inicjowania i realizację, to do rynków 3 i 5 należą połączenia realizowane w ruchu automatycznym (bezpośrednio przez inicjującego), jak również realizowane w ruchu półautomatycznym. Tym samym, w ocenie sądu, usługa polegająca na odpłatnym przekierowaniu (tak jak ma to miejsce w przypadku usługi szukam i łączę tp) mieści się w ramach usług określonych decyzjami SMP. Warunkiem jest jedynie, aby przekierowane połączenia należały do kategorii połączeń określonych w decyzjach SMP, co w ramach usługi szukam i łącze tp miało miejsce.

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że TP była zobowiązana do przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi UKE projektów cenników usług w zakresie wprowadzenia usługi szukam i łączę tp. Wyrok jest prawomocny.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: UKE