DAJ CYNK

Opolszczyzna i Mazowsze to liderzy na "Mapie Polski bezgotówkowej". Gotówką najchętniej płacą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i lubelskiego

03.10.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3425

Ważne 1

0

Mastercard opublikował wyniki badania „Mapa Polski bezgotówkowej”, które dotyczy popularności płatności kartą w poszczególnych regionach. Jego celem jest poznanie, w których częściach kraju płatności bezgotówkowe są najbardziej rozpowszechnione, a także określenie, jaki ma to związek z postawami konsumentów i ich dostępem do terminali płatniczych.

Badanie zostało zrealizowane przez Kantar TNS w formie wywiadów telefonicznych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Polaków w okresie styczeń 2017 - marzec 2018. Wielkość próby była różna w przypadku poszczególnych pytań i wyniosła od 1000 do 13726.

Bezgotówkowi liderzy

Mieszkańcy województwa opolskiego najczęściej deklarowali posiadanie co najmniej jednej karty płatniczej (67%, przy średniej krajowej 58%). Także w tym regionie najwięcej ankietowanych deklarowało, że nie korzysta z bankomatów, jeśli nie jest to konieczne (59%), ponieważ woli płacić za zakupy kartą. W województwie mazowieckim kartę płatniczą posiada 63% mieszkańców, w tym 61% ankietowanych wskazało kartę debetową, a 22% kredytową (najwyższy wynik w kraju). Ponadto 67% Mazowszan uważa płacenie kartą za wygodniejsze niż gotówką, natomiast 55% nie korzysta z bankomatów, jeśli nie musi. Osobom tym wystarczają na ogół transakcje bezgotówkowe.

Mieszkańcy województwa śląskiego najczęściej wskazywali, że płacenie kartą jest wygodniejsze niż gotówką (69%). 62% Ślązaków deklarowało posiadanie karty płatniczej (w tym 61% karty debetowej), co daje temu regionowi trzecią pozycję w kraju, ex aequo z Małopolską („debetówkę” posiada tam 59% ankietowanych).

„Mapa Polski bezgotówkowej” pokazuje, że w województwach, w których deklarowane posiadanie kart jest najwyższe, odsetek wydatków bezgotówkowych również należy do największych w kraju. Na Śląsku jest to 47%, na Mazowszu 45%, w Małopolsce 43%, a na Opolszczyźnie 40%. Województwem, w którym relatywna wartość wydatków kartą jest najwyższa, jest jednak dolnośląskie (48%), przy średniej krajowej na poziomie 40%.

Mieszkańcy tych regionów wolą gotówkę

W województwie świętokrzyskim jakąkolwiek kartę płatniczą posiada mniej niż połowa mieszkańców (48%), co jest najniższym wynikiem w kraju. 54% tamtejszych konsumentów przeważnie lub wyłącznie korzysta z gotówki, a aż co czwarty respondent (25%) uważa tę formę płatności za wygodniejszą. Podobną sytuację widać w województwie lubelskim. Tam kartę płatniczą posiada 52% ankietowanych. Wśród nich 50% wskazało na kartę debetową, a tylko 12% na kredytową - najmniej w całej Polsce. Większość mieszkańców Lubelskiego jest też przekonana, że płacenie gotówką jest bezpieczniejsze (56%).

W Kujawsko-Pomorskiem niewiele ponad połowa badanych (53%) zadeklarowało posiadanie jakiejkolwiek karty płatniczej, z czego 50% ma kartę debetową, a 13% - kartę kredytową. Tylko 27% ankietowanych płaci wyłącznie lub częściej kartą, co jest najniższym wynikiem w kraju. Do gotówki wciąż mocno przywiązani są też konsumenci z województwa zachodniopomorskiego - 27% z nich uważa tę formę płatności za wygodniejszą i prawdopodobnie dlatego ponad połowa z nich (54%) preferuje płatność gotówką (średnia ogólnopolska 42%). Kartę płatniczą posiada tam 58% ankietowanych.

Im większe miasto, tym większa popularność kart

„Mapa Polski bezgotówkowej” Mastercard potwierdza, że popularność kart wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości miejscowości. Na wsiach kartę płatniczą posiada mniej niż połowa mieszkańców (49%), w miastach do 20 tys. mieszkańców 59%, natomiast w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców 60%. W miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców posiadanie karty zadeklarowało 67% ankietowanych, a w miastach liczących powyżej 500 tys. - 75%.

Duża popularność płatności bezgotówkowych w największych miastach wydaje się mieć wpływ na zwyczaje płatnicze w ich miejscowościach satelickich oraz w całych regionach. Na przykład na Śląsku, gdzie aglomeracja liczy ponad 2 miliony mieszkańców, płatność kartą jest najbardziej preferowana w całym kraju. Niemal co drugi ankietowany (48%) z województwa śląskiego stara się unikać gotówki i płaci wyłącznie lub częściej kartą. Wysokie wskaźniki preferencji kart widać również w województwie mazowieckim (47%), łódzkim i dolnośląskim (po 45%), co można wiązać z obecnością dużych miast, czyli Warszawy, Łodzi i Wrocławia.

Płatności kartą są hamowane brakiem terminali

Część ankietowanych w badaniu Mastercarda (24%) uważa, że w Polsce wciąż jest zbyt mało miejsc, w których można płacić kartą. Najczęściej zwracali na to uwagę mieszkańcy województw: opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego (około 1/3 ankietowanych lub więcej w każdym z województw). Realną potrzebę większej liczby terminali widać więc w regionach, gdzie rozwój płatności bezgotówkowych jest już znaczący, a przyzwyczajenie konsumentów do kart płatniczych sprawia, że chcą oni móc używać ich we wszystkich punktach sprzedaży. Z drugiej strony mamy województwa, gdzie płatności bezgotówkowe są mniej popularne, ale mimo to konsumenci zauważają brak terminali. W obu przypadkach zwiększenie ich liczby mogłoby okazać się katalizatorem długofalowych zmian w kierunku większej popularności nowoczesnych form płatności bezgotówkowych.

- Chcemy, aby konsumenci mieli realny wybór między kartą i gotówką. Już dziś ta pierwsza jest wskazywana przez kupujących jako preferowana forma płatności. Jednak siła przyzwyczajenia i brak odpowiedniej infrastruktury płatniczej sprawiają, że Polska pozostaje w tyle za resztą Europy, jeśli chodzi o popularność płatności bezgotówkowych. Aby to zmienić, potrzeba więcej terminali płatniczych, szczególnie w tych regionach, gdzie najbardziej ich brakuje. Nasze badania potwierdzają, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się je zainstalować, mogą liczyć na dodatkowych klientów oraz na większą średnią wartość koszyka zakupowego - powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

W perspektywie najbliższych kilku lat rozwój płatności bezgotówkowych powinien przyspieszyć, na co wpływ ma działalność Fundacji Polska Bezgotówkowa. Realizuje ona ogólnopolski program dofinansowania terminali płatniczych dla małych i średnich przedsiębiorców przez okres 12 miesięcy. Dzięki temu terminale pojawiają się w miejscach, w których dotychczas konsumenci nie mieli możliwości płacenia kartą.

Płatności zbliżeniowe

Chociaż w wielu miejscach brakuje terminali płatniczych, w których można zapłacić bezgotówkowo, pozytywny jest fakt, że tam gdzie takie terminale są, to na ogół obsługują też płatności zbliżeniowe. Są one wygodniejsze i przede wszystkim zajmują mniej czasu, a dodatkowo mogą być realizowane przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub inteligentne zegarki. Nie należy też zapominać o takich systemach płatniczych, jak BLIK, które także nie wymagają fizycznego użycia karty płatniczej.

Zobacz: Santander Bank Polska wprowadza dla swoich klientów możliwość korzystania z usługi Fitbit Pay
Zobacz: Apple Pay w PKO Banku Polskim
Zobacz: BLIK coraz popularniejszy - przegonił sam siebie

Źródło tekstu: Mastercard, wł

Przewiń w dół do następnego wpisu