DAJ CYNK

KE: 700 MHz na Internet w Europie do końca 1H2020

02.02.2016

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 4556

Ważne 9

1

Komisja Europejska zadecydowała, że do końca I półrocza 2020 roku, pasmo 700 MHz powinno zostać rozdysponowane do budowy sieci Internetu bezprzewodowego. Do tego czasu pasmo to ma być zharmonizowane w ramach krajów Unii.

Komisja Europejska zadecydowała, że do końca I półrocza 2020 roku, pasmo 700 MHz powinno zostać rozdysponowane do budowy sieci Internetu bezprzewodowego. Do tego czasu pasmo to ma być zharmonizowane w ramach krajów Unii.

Tzw. druga dywidenda cyfrowa (694-790 MHz) powinna być przeznaczona w całości na mobilny Internet, a pozostałe pasmo telewizyjne (470-694 MHz) przede wszystkim na programy audiowizualne, choć - jeżeli taka będzie wola kraju - także na mobilny Internet (choć tylko dla downlinku).

Komisyjna długoterminowa strategia wykorzystania pasma UHF w UE będzie wdrażana na podstawie dwóch instrumentów prawnych. Niewiążące prawnie akty w rodzaju zalecenia Parlamentu i Rady ani nie nakładałyby obowiązku koordynacji w skali europejskiej, ani nie wymagałyby żadnych działań państw członkowskich UE. Zamiast rozporządzenia postanowiono posłużyć się decyzją, jako aktem nakładającym obowiązki na państwa członkowskie, jednak nie stwarzającym skutków prawnych dotykających bezpośrednio krajowe strony prywatne. Decyzja jest poza tym bardziej stosowna od dyrektywy z uwagi na fakt, iż wniosek ws. aktu prawnego nie ustala pełnego zestawu ogólnych zasad, wymagających transpozycji do prawa krajowego. W zamian za to przewiduje ograniczoną liczbę konkretnych działań do podjęcia na poziomie państw członkowskich.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się