DAJ CYNK

1 Gb/s dla każdej szkoły

27.12.2016

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 9

Ważne 6

2

Ministerstwo Cyfryzacji chce stworzyć Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE), w ramach której do każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej doprowadzone zostaną łącza o przepustowości 1 Gb/s.

Ministerstwo Cyfryzacji chce stworzyć Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE), w ramach której do każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej doprowadzone zostaną łącza o przepustowości 1 Gb/s.

W 2016 roku przeprowadzono pilotaż ogólnopolskiego projektu w 36 szkołach zróżnicowanych pod względem wielkości i otoczenia infrastrukturalnego. W pilotażu uczestniczyły również najmniejsze placówki szkolne, o mniej rozwiniętej infrastrukturze i oddalone od sieci szkieletowych, co umożliwiło przeprowadzenie oceny warunków do zaprojektowania sieci ogólnopolskiej.

Na podstawie wyników pilotażu, ustalono, że w pierwszej kolejności jednostki oświatowe zostaną podłączone do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a podłączenie to odbędzie się przede wszystkim w ramach realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Obecnie około 18 % jednostek (5,3 tys.) jest w zasięgu sieci dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Kolejne 30% jednostek (10 tys.) zostanie podłączonych do takiego Internetu w wyniku komercyjnych inwestycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pozostałe 15,2 tys. jednostek zostało objętych interwencją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i powinny zostać podłączone do szybkiego Internetu do 2018 roku włącznie.

Dzięki OSE jednostki oświatowe otrzymają nie tylko szybkie łącza internetowe (przynajmniej 100 Mb/s), ale też uzyskają dostęp do usług towarzyszących. W ramach wirtualnej, publicznej sieci placówki szkół będą mogły korzystać z treści i usług edukacyjnych. Łatwiej będzie wyrównać szanse edukacyjne uczniów w Polsce, a dodatkowo uczniowie będą zabezpieczeni przed zagrożeniami w sieci (filtrowanie treści, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem).

Całościowy koszt uruchomienia (w tym ewentualnej budowy brakującej infrastruktury szerokopasmowej) oraz funkcjonowania OSE (w tym dostarczania usług jednostkom oświatowym) przez pierwsze dwa lata funkcjonowania projektu zostanie pokryty z budżetu państwa. Po tym okresie obowiązek uiszczania kosztów dostarczenia usług OSE będzie spoczywał na organach prowadzących jednostki oświatowe.

Uwagi dotyczące projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zbierane są do 31 stycznia 2017 roku. Planowany termin wejścia w życie ustawy to początek 2018 roku.

Zobacz: Założenia do projektu ustawy o OSE

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy