DAJ CYNK

KE chce uczyć dzieci nowych technologii

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2540

Niski poziom umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz potrzeba wprowadzenia do doskonalenia zawodowego nauczycieli nauki efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie europejska edukacja szkolna.

Niski poziom umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród uczniów oraz potrzeba wprowadzenia do doskonalenia zawodowego nauczycieli nauki efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie europejska edukacja szkolna.

Jak przewidują specjaliści, chmury obliczeniowe i tablety już w przyszłym roku będą codziennością w wielu szkołach europejskich, podczas gdy uczenie przez gry komputerowe oraz połączenie otoczenia fizycznego i wirtualnego stanie się integralną częścią zajęć lekcyjnych dopiero w ciągu następnych dwóch do trzech lat. Eksperci wskazują, że nawet pięć lat może potrwać opracowanie zdalnych i wirtualnych laboratoriów oraz strategii zachęcających uczniów do odgrywania aktywnej roli we współtworzeniu ich kształcenia.
,BR> W pierwszym sprawozdaniu pt. Horizon Report Europe: 2014 Schools edition przedstawiono w zarysie tendencje i zmiany technologiczne, które w najbliższych pięciu latach mogą mieć wpływ na edukację szkolną. Według autorów sprawozdania niezbędne są pilne działania propagujące innowacyjność w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, aby móc wykorzystać rosnącą popularność mediów społecznościowych, otwarte zasoby edukacyjne, coraz częstsze nauczanie oparte na danych językowych (ang. data-driven learning) i odpowiednie metody oceny.

W sprawozdaniu stwierdzono, że włączenie ICT do kształcenia nauczycieli i podniesienie niskiego poziomu kompetencji informatycznych uczniów to wyzwania, z którymi można sobie poradzić. Do najtrudniejszych wyzwań zalicza się m.in. ulepszenie nauczania myślenia kompleksowego i aktywizację uczniów jako "współtwórców" procesu kształcenia.

Sprawozdanie opiera się na informacjach przekazanych przez ponad 50 ekspertów z 22 państw europejskich, Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Przewiń w dół do następnego wpisu