DAJ CYNK

Deklaracja ministerialna w sprawie 5G została podpisana w Tallinie

Dodane przez: msnet

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2942

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy telekomunikacji i konkurencyjności podpisali deklarację dotyczącą sieci 5G.Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy telekomunikacji i konkurencyjności podpisali deklarację dotyczącą sieci 5G.

Ministerial Declaration: Making 5G a success for Europe to tytuł deklaracji, którą w imieniu strony polskiej podpisał w Tallinie Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Deklaracja stanowi potwierdzenie chęci państw Unii Europejskiej, by Europa stała się wiodącym rynkiem w rozwoju sieci piątej generacji. Wymagać to będzie ustanowienia przejrzystych, przewidywalnych i przyszłościowych ram regulacyjnych, umożliwiających inwestycje w ramach konkurencyjnego rynku.

Sieć 5G jest według ministrów kluczowa dla zagwarantowania dalszego postępu cyfrowego. Przełoży się to na korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki, wzmacniając jednocześnie europejską konkurencyjność.

Ministrowie wskazali konkretne działania, jakie należy podjąć w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Są to:

 • Udostępnianie więcej częstotliwości radiowych w sprawny oraz przewidywalny sposób. Państwa członkowskie są zdecydowane, aby wspólnie podjąć niezbędne wysiłki mające na celu sprawne udostępnienie odpowiedniego oraz wystarczającego zakresu częstotliwości radiowych i wykorzystanie pełnego potencjału technologii 5G.
 • Zachęty dla liderów i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zwiększenie transparentności. Należy umożliwić intensywną wymianę doświadczeń, nie opóźniając przy tym krajowych formalnych postępowań. Współpraca w tym obszarze, w szczególności polegająca na inicjatywie wzmocnienia RSPG (Radio Spectrum Policy Group), powinna być zwiększona.
 • Wzmacnianie podstawowych zasad zarządzania częstotliwością. W ramach stabilnych oraz przewidywalnych ram europejskich, państwa członkowskie zapewnią, by częstotliwości radiowe były udostępniane w oparciu o przewidywalne, otwarte, transparentne oraz niedyskryminacyjne procedury administracyjne.
 • Zasięg oraz łączność. W całej UE należy zapewnić wysokiej jakości wszechstronną łączność komórkową. Państwa członkowskie w pierwszym kroku winny podjąć się promocji rozwoju sieci 5G w głównych obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków transportowych.
 • Zachowanie interoperacyjności technologii 5G. Wsparcie dla kompleksowego i wszechstronnego podejścia do standaryzacji technologii 5G jako priorytetu dla Jednolitego Rynku Cyfrowego.
 • Ułatwienie wprowadzenia światłowodów. Aby w pełni wykorzystać potencjał sieci 5G należy zapewnić wprowadzenie światłowodów np. do łączenia stacji bazowych.
 • Wspieranie wdrażania mikro komórek. Procedury administracyjne, modele opłat i wymagania dla emisji widma radiowego powinny być tak zaplanowane, by zapewnić szybkie i zrównoważone wdrażanie mikro komórek.
 • Nawiązywanie dialogu strategicznego. Ważne jest, aby państwa członkowskie prowadziły wymianę doświadczeń na wysokim szczeblu oraz wspólny dialog na tematy związane ze wsparciem dla rozwoju usług i aplikacji bezprzewodowych w całej Unii Europejskiej.

 • Rozwój sieci 5G w Polsce jest jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji. Chcemy bowiem wykorzystać potencjał rozwojowy, jaki niesie ta technologia. Dlatego też podejmujemy aktywne działania, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, by wypracować niezbędne warunki jej upowszechnienia - czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

  Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie na rzecz strategii 5G w Polsce
  Zobacz: W Warszawie odbyły się testy sieci 5G

  Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

  Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji

  Przewiń w dół do następnego wpisu