DAJ CYNK

Kontrola abonamentu RTV? Poczta Polska uspokaja

Marian Szutiak

Telewizja i VoD

Kontrolerzy przyjdą Polakom do domów? Poczta Polska uspokaja

Wokół abonamentu RTV oraz kontrolerów, którzy mają sprawdzać, czy płacisz tę daninę (jeśli powinieneś), czy też nie, wyrosło wiele mitów.  Poczta Polska postanowiła je obalić. Czy skutecznie? To już musisz ocenić sam, drogi Czytelniku.

Abonament RTV powinien płacić każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego (o ile nie jest zwolniony z tego obowiązku). Za pobieranie tej daniny odpowiada Poczta Polska, czym – jak informuje spółka w swoim komunikacie – zajmowała się jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. Pobieranie abonamentu RTV nie jest zbyt owocne, o czym mogą świadczyć między innymi miliardy złotych, które rząd ładuje w publiczne media w ramach "rekompensaty" za niezebrany abonament.

Zobacz: Wejdą Polakom do domu i wlepią kary. Nie musisz ich wpuszczać

Wokół samej daniny zwanej abonamentem radiowo-telewizyjnym wyrosło wiele mitów i przeinaczeń. Poczta Polska postanowiła je obalić. Czy skutecznie? Oceńcie sami i napiszcie w komentarzu.

Poczta Polska abonament RTV baner

Abonament RTV: fakty i mity

 • Listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV

MIT! Żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

 • Poczta Polska zatrudnia setki kontrolerów

MIT! Nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów realizuje zadania na terenie całego kraju.

 • Kontrolerzy Poczty Polskiej skupiają się kontrolowaniu domów Polaków

MIT! Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli.

 • Tylko w Polsce trzeba płacić za oglądanie publicznego radia i telewizji

MIT! Przykładowo: w Czechach podobnie jak i w Polsce, to poczta jest poborcą opłat abonamentowych. Za abonenta uznaje się każdego płatnika energii elektrycznej, zatem operator pocztowy pozyskuje informacje od operatora energetycznego. We Włoszech czy Portugalii opłata abonamentowa doliczona jest do opłaty za prąd. W Niemczech poborcą jest specjalnie powołana do tego instytucja, a opłata doliczana jest domyślnie do mieszkania. Rejestracja u naszego zachodniego sąsiada odbywa się podczas procesu zameldowania.

 • Liczba tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV rośnie lawinowo na przestrzeni ostatnich lat

MIT! Liczba tytułów wykonawczych na przestrzeni ostatnich lata plasuje się na podobnym poziomie, a wręcz odnotowuje się delikatny spadek rok do roku.

 • Poczta Polska dokonuje kontroli odbiorników radiowo-telewizyjnych bez podstawy prawnej

MIT! Przeprowadzanie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV odbywa się na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz w oparciu o przepisy KPA, która to ustawa wskazuje w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej. Warto przypomnieć, że obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych jest powszechny w krajach europejskich.

 • Od wezwania Poczty Polskiej do uregulowania zaległych opłat abonamentowych nie można się odwołać

MIT! Poczta Polska, w ramach realizowanych zadań, prowadzi obsługę Klientów (bezpośrednią w placówkach, telefoniczną oraz korespondencyjną). Pisma wyjaśniające, skargi, reklamacje, wnioski są rozpatrywane na każdym etapie prowadzonej sprawy i postępowania. Każdy Klient może skorzystać z trybu odwołania się, wynikającego z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych. W przypadku prowadzonej już egzekucji również na każdym etapie postępowania istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności Klient może składać bezpośrednio do KRRiT.

 • Poczta Polska ustala i inkasuje całą kwotę opłat abonamentowych

MIT! Stawki opłat abonamentowych są określane przez KRRiT na podstawie rozporządzenia w terminie do 31 maja na kolejny rok kalendarzowy. Poczta Polska jest zobowiązana przyjmować opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz odsetkami podatkowymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa. Jak stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego, abonament jest zobowiązaniem stricte podatkowym.

 • Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji, tylko np. seriale z płatnej platformy z filmami

MIT! Zakupiony odbiornik TV umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować.

 • Poczta Polska, celem kontroli dokonywania rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, korzysta z różnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu

MIT! Poczta korzysta ze swojej bazy abonenckiej (baza zarejestrowanych abonentów – osób i podmiotów które dopełniły formalności rejestracji) oraz ogólnodostępnych baz danych, np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji, czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Osoby, które zdecydują się uregulować opłaty abonamentowe już na początku roku, za dłuższy okres z góry, mogą liczyć na benefity 

PRAWDA. opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do wyznaczonego dnia stycznia premiowane jest zniżką w wysokości 10%.  Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok, można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek, dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

 • Kontrolerzy Poczty Polskiej muszą się wylegitymować podczas kontroli

PRAWDA. Wzór legitymacji określa rozporządzenie (wygląd legitymacji poniżej).

Poczta Polska kontroler legitymacja wzór

 • Poczta Polska informuje obywateli, którzy zalegają z opłatami abonamentowymi, nim wystawi tytuł wykonawczy

PRAWDA. Wysyłane są zawiadomienia i upomnienia zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy.  Warto pamiętać, że abonent zobowiązany jest do informowania Poczty Polskiej o wszelkich zmianach formalno-prawnych, takich jak zmiana adresu, zmiana uprawnień do zwolnienia z opłat, zaprzestania użytkowania, podobnie jak dzieje się to w przypadku dostawy energii elektrycznej.

Zobacz: Poczta Polska zgubiła moją przesyłkę i rżnie głupa
Zobacz: Nie idź na pocztę. Paczkę Pocztex nadasz łatwiej

Ankieta
93%
3%
1%
2%
1%

Wszystkich głosujących: 1358

Źródło ankiety: Kontrola abonamentu RTV? Poczta Polska uspokaja

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska