DAJ CYNK

"Białe plamy" na komórkowej mapie Polski

Dodane przez: msnet

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 11796

Instytut GfK Polonia przygotował wspólnie z Yanosikiem raport na temat przestrzennego zróżnicowania siły sygnału telefonii mobilnej w Polsce.Instytut GfK Polonia przygotował wspólnie z Yanosikiem raport na temat przestrzennego zróżnicowania siły sygnału telefonii mobilnej w Polsce.

Instytut badawczy GfK Polonia ustalił siłę sygnału poszczególnych sieci mobilnych w Polsce z uwzględnieniem liczby zamieszkującej badany obszar ludności oraz jej potencjału mierzonego Wskaźnikiem Siły Nabywczej GfK. Definiuje ona całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w wybranym obszarze może nabyć w ciągu roku. Inaczej mówiąc, ogólna siła nabywcza ilustruje potencjał nabywczy, jakim dysponuje ludność zamieszkała w analizowanym obszarze w określonym czasie.

GFK posłużył się danymi statystycznymi od operatora systemu Yanosik, należącego do firmy Neptis S.A., zebranymi w okresie od 10 kwietnia do 1 maja 2016 roku. Badany teren został podzielony na 984 mikroobszary o wymiarach około 610 x 790 m. W analizie uwzględniono wyłącznie te z nich, na których zalogowano się do BTS-ów co najmniej 100 razy. Siłę sygnału dla wszystkich operatorów mierzono przy użyciu ciągłej skali od 0 do 31,99, na której 14 oznacza optimum. W wyniku badania określono dostępność optymalnego sygnału dla każdego operatora w poszczególnych lokalizacjach oraz potencjał rozwoju i poprawy jakości usług w mikroobszarach, w których siła nabywcza jest wyższa od średniej.

Wyniki badań potwierdziły, że na terenie Polski istnieją obszary niedopasowania jakości sygnału sieci komórkowych i potencjału konsumenckiego. Na przykład w okolicach Bielska-Białej według obu współpracujących firm 2/3 mikroobszarów dysponuje niższą od optymalnej jakością sygnału.

W celu wskazania lokalizacji z najwyższym potencjałem do dalszego rozwoju sieci komórkowej, dla każdego z mikroobszarów obliczono wartość Siły Nabywczej GfK w przeliczeniu na mieszkańca. Okazało się, że największe zapotrzebowanie na dalsze unowocześnienie sieci istnieje w rejonach przedmieść i w strefach podmiejskich, co stanowi około 1/5 badanego obszaru. Ponadto siła sygnału wybranego operatora na całym badanym obszarze była w ponad 1/3 podobszarów nieskorelowana z potencjałem siły nabywczej. Zjawisko to występowało także w centrum Bielska-Białej.


Siła sygnału telefonii mobilnej vs Siła Nabywcza GfK


Siła sygnału wybranego operatora telefonii mobilnej vs Siła Nabywcza GfK

Cyfryzacja poszczególnych dziedzin życia przejawiająca się coraz bardziej wszechstronnym wykorzystywaniem telefonu komórkowego podnosi oczekiwania konsumentów. Zmienia się styl życia Polaków, którzy coraz częściej osiedlają się poza miastami nie zawsze godząc się na obniżenie standardu życia. Rodzi to potrzebę lepszego wyposażenia przestrzeni w infrastrukturę techniczną i stwarza możliwość konkurencji pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami / operatorami - czytamy w komunikacie firmy GFK Polonia.

Zobacz: Białe plamy NGA - najgorzej w Lubelskiem
Zobacz: Polana Chochołowska przestała być białą plamą na mapie zasięgu Orange
Zobacz: T-Mobile polepsza zasięg w górach
Zobacz: Na granicy zasięgu, czyli pomyśl zanim rzucisz wszystko i wyjedziesz w Bieszczady

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: GFK

Przewiń w dół do następnego wpisu