DAJ CYNK

Co ludzie myślą o sztucznej inteligencji? Znamy już odpowiedź

Patryk Łobaza (BlackPrism)

Nauka

Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej obecna w naszym życiu. Nie da się zaprzeczyć, że jej rozwój jest niezwykle dynamiczny, lecz czy nie odbywa się to zbyt szybko? Co luzie myślą o coraz bardziej powszechnym wykorzystaniu AI?

Nie da się nie zauważyć dynamicznego rozwoju możliwości sztucznej inteligencji w ostatnich latach. Już teraz działa AI w postaci DALL-E i jego młodszego kolegi DALLE-mini, które są w stanie tworzyć realistyczne obrazy na podstawie samego opisu. Nie tak dawno pojawiło się sporo kontrowersji wokół jednego z konkursów artystycznych, które wygrało dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję.

Nie można też zignorować drugiej strony medalu, jaką jest wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do niecnych czynów. Swego czasu firma Collaborations Pharmaceuticals przeprowadziła eksperyment, który polegał na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do badania cech molekularnych, które mogłyby zakłócać wiele różnych klas białek niezbędnych do ludzkiego życia. Okazało się, że w zaledwie 6 godzin, sztuczna inteligencja znalazła ponad 40 tysięcy możliwych połączeń cząsteczek, które mogłyby posłużyć za broń biologiczną i chemiczną. 

Sztuczna inteligencja. Co o niej sądzą przedstawiciele różnych państw?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji może mieć swoje plusy, lecz stwarza również zagrożenia. Opinia publiczna nie jest zbyt często brana pod uwagę w przypadku eksperymentów naukowych z wykorzystaniem AI. Naukowcy z Uniwersytetu Kazanawskiego i Tokijskiego postanowili to zmienić i zlecili firmie marketingowej stworzenie specjalnej ankiety i przeprowadzenie jej wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii. Okazuje się, że zdania przedstawicieli poszczególnych państw mogą znacznie od siebie odbiegać.

W ankiecie zadano pytania o opinie z czterech kategorii, na które składało się wykorzystanie AI do odtworzenia głosu zmarłego piosenkarza, wykorzystania AI w usługach, tworzenie broni autonomicznej i zapobieganie popełnianiu przestępstw. Ankietowani zostali spytani o kwestie etyczne, prawne i obyczajowe dotyczące tych zagadnień.

Do badania przystąpiło po 1000 osób z każdego z wymienionych wcześniej państw. Osoby, które wzięły udział w ankiecie znalazły się w przedziale wiekowym 20-69 lat.

Wyniki badania. Jak Japończycy, Niemcy i Amerykanie postrzegają AI?

Okazuje się, że obywatele Japonii najmniej obawiają się wykorzystania przez AI głosu zmarłych osób. O ile raczej nie widzą w tym przeciwskazań etycznych ani obyczajowych, tak wskazują, że powinno to być uregulowane prawnie. Oceny w badaniu przyznawane są w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza, że coś jest etyczne, a 7, że jest to bardzo nieetyczne. Większość Japończyków wybrało neutralną opcję 4, zarówno w przypadku etyki jak i tradycji oraz prawa. Z kolei Niemcy i Amerykanie wyrażali o wiele większe zaniepokojenie w tej kwestii.

W drugim scenariuszu, który skupiał się na usługach, respondenci ze wszystkich trzech krajów podobnie przedstawiali neutralny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w usługach konsumenckich. Niemcy przedstawiali większą obawę o etykę takich działań, a Japończycy i Amerykanie bardziej byli zaniepokojeni kwestiami prawnymi.

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że największy niepokój wśród respondentów wzbudziła kwestia autonomicznej broni. Najbardziej negatywnie do tej kwestii podeszli Japończycy ze wskazaniem na prawne aspekty takich projektów. Wykazali również obawy pod względem etyczności i tradycji, lecz większość ankietowanych z Kraju Kwitnącej Wiśni nadal wypowiedziało się neutralnie o wykorzystaniu AI do tworzenia broni autonomicznej. Z kolei to Niemcom nie podoba się ten pomysł pod względem etyki. Amerykanie byli najbardziej neutralni.

Jednak to właśnie Amerykanie odnieśli się najbardziej negatywnie do pomysłu wykorzystania sztucznej inteligencji w zapobieganiu przestępstwom i to we wszystkich trzech kategoriach (etyce, tradycji i prawie). Dla Niemców i Japończyków była to kwestia neutralna.

Badaczom udało się wskazać kilka ciekawych trendów. Eksperyment pokazał, że jedynie 17% ankietowanych odnosi się pozytywnie do rozwoju badań nad sztuczną inteligencją. Nieco więcej, bo 22% respondentów jest temu przeciwna i wyraża swoje obawy. Pozostałe 61% osób odniosło się do tematu neutralnie. Warto odnotować, że starsi ankietowani odnosili się bardziej sceptycznie względem sztucznej inteligencji niż młodsi. Więcej obaw wyrażały również kobiety niż mężczyźni. 

Zobacz: Mars to zabójca. Rozmawiamy z ekspertem
Zobacz: Benzyna za ułamek ceny może wziąć się z powietrza. Dosłownie

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Segmentation of ethics, legal, and social issues (ELSI) related to AI in Japan, the United States, and Germany Yuko Ikkatai, Tilman Hartwig, Naohiro Takanashi & Hiromi M. Yokoyama

Przewiń w dół do następnego wpisu