DAJ CYNK

Alcatel dla UE

17.11.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 696

Ważne 0

0

Komisja Europejska wybrała Alcatela jako głównego wykonawcę nowego projektu badawczo-rozwojowego Liaison, realizowanego przez konsorcjum 34 firm i stanowiącego część 6 Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wybrała Alcatela jako głównego wykonawcę nowego projektu badawczo-rozwojowego Liaison, realizowanego przez konsorcjum 34 firm i stanowiącego część 6 Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu Liaison jest udostępnienie służbom ratowniczym, policyjnym, miejskim, komunalnym i instytucji użyteczności publicznej, narzędzi i usług opartych na nawigacji satelitarnej, które pozwoliłyby na ich bezproblemową współpracę (stąd nazwa projektu) ze wszystkimi współczesnymi technologiami bezprzewodowymi, włączając w to GSM/GPRS/UMTS, WLAN, Tetra itd. Ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia przesyłania informacji o położeniu osób korzystających z telefonów komórkowych – w rejonach, w których obecnie usługi GPS nie są dostępne – np. w mieście o wysokiej i gęstej zabudowie, we wnętrzu budynków czy w gęstych lasach.

Projekt będzie realizowany w trzech etapach. W fazie Alfa powstanie prototyp, w Beta zostaną do niego dołożone kolejne funkcje, a w trzeciej powstanie już kompletne rozwiązanie gotowe do uruchomienia usług komercyjnych. W ramach całego projektu działa 6 grup zadaniowych zaangażowanych w różne projekty pilotażowe:
stowarzyszenie komendantów policji (ang. Association of Chief Police Officers) w Wielkiej Brytanii - pracuje nad zagadnieniem koordynacji działań zespołów pracujących w terenie (ang. On Field Operational),
włoska straż pożarna – nad współdziałaniem jednostek straży pożarnej podczas katastrof,
władze miejskie Rzymu – nad poprawieniem procesu zbierania danych o odpadach,
TDF – francuski usługodawca i nadawca – nad ochroną pracowników mobilnych,
Iberdola – hiszpańska firma energetyczna – nad poprawą procesu utrzymania sieci i efektywności pracy specjalistów działających bezpośrednio na instalacjach,
Greckie przedsiębiorstwa taksówkowe z Aten – nad wsparciem dla realizacji usługi taksówka na żądanie, zaprojektowanych z myślą o rozładowaniu ruchu miejskiego i powstaniu zbiorczego systemu przewozów taksówkowych.

W tym przewidzianym na 42 miesiące realizacji projekcie, z budżetem 21 mln euro po połowie finansowanym przez UE i firmy z konsorcjum, zostaną wykorzystane doświadczenia Alcatela z europejskich systemów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo , jak również rozwiązania Enhanced Assisted – GPS opracowane w laboratoriach Alcatela. Liaison idzie w ślady innego projektu badawczego - SCORE - rozpoczętego w tym roku, którego celem jest integracja wiarygodnych informacji o pozycji poszkodowanych w wypadkach (lub zgłaszających takie incydenty) z usługami ratowniczymi (określanymi jako E112).

Niedawno na zlecenie francuskiego operatora SFR, Alcatel przedstawił kilka modeli wykorzystania możliwości nawigacji satelitarnej w nowych usługach 3G, w oparciu o już dostępne telefony komórkowe i system nawigacji satelitarnej EGNOS (docelowo ma zostać zastąpiony przez Galileo). Jeden scenariusz przewiduje właśnie zastosowanie go przez służby ratownicze do lokalizowania poszkodowanych, w drugim może on zostać użyty do wzajemnego odnajdywania się użytkowników telefonów komórkowych. Model ten może zostać rozszerzony na inne usługi o komercjalnym zastosowaniu np. możliwość naprowadzania turystów na określony i predefiniowany punkt, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach odizolowanych, zwiększenie możliwości zarządzania pracownikami czy też realizacja płatności płatne za użycie w przypadku usług lokalizacyjnych.

Produkty i rozwiązania Alcatela wykorzystywane do pozycjonowania, stanowią integralną część oferty całej Grupy w zakresie bezprzewodowych rozwiązań telekomunikacyjnych i inteligentnych systemów transportowych.

Źródło tekstu: Alcatel

Komentarze
Zaloguj się