DAJ CYNK

Aero2 rusza z rozbudową infrastruktury

09.11.2012

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 4

Ważne 1

0

Aero2, spółka z Grupy Midas, złożyła w listopadzie dwa zamówienia na usługi, związane z rozbudową sieci, o łącznej wartości 591,4 mln zł. Projekt rozbudowy infrastruktury do przesyłu danych w technologii LTE/HSPA+ realizowany jest we współpracy z Polkomtelem.

Aero2, spółka z Grupy Midas, złożyła w listopadzie dwa zamówienia na usługi, związane z rozbudową sieci, o łącznej wartości 591,4 mln zł. Projekt rozbudowy infrastruktury do przesyłu danych w technologii LTE/HSPA+ realizowany jest we współpracy z Polkomtelem.

Aero2 i Polkomtel w marcu tego roku zawarły umowę ramową, która określa zasady współpracy w tym zakresie. Dzięki niej spółki wspólnie rozbudowują stacje bazowe i wykorzystują posiadane częstotliwości na potrzeby świadczonych usług telekomunikacyjnych. Dzięki częstotliwościom z zakresu 1800 MHz, które należą do firm z Grupy Midas, mogą one udostępniać m.in. usługę mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE.

Od czasu rozpoczęcia współpracy Aero2 złożyło w Polkomtelu zamówienia o łącznej wartości 809,3 mln zł (wartość skalkulowana w oparciu o 5-letni okres świadczenia usług objętych tymi zamówieniami). Największe z nich, opiewające na 511,4 mln zł , dotyczy świadczenia przez Polkomtel usług typu "RAN" w lokalizacjach i na warunkach opisanych w umowie.

Poprzez najnowsze zamówienia, Grupa Midas realizuje swoje zapowiedzi z października, kiedy poinformowała, że spółki wchodzące w jej skład przyspieszają rozbudowę mobilnej sieci w technologii LTE/HSPA+.

W zeszłym tygodniu Grupa Midas poinformowała, że zakończyła najważniejszy etap procesu aranżacji finansowania planowanych inwestycji. Oprócz środków własnych, pozyskanych z emisji akcji serii D, spółka wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł oraz pozyska bankowe finansowanie dłużne, którego podstawowe warunki (term sheet) ustaliła z Alior Bankiem oraz Bankiem Zachodnim WBK i Banco Santander.

Źródło tekstu: NFI Midas

Komentarze
Zaloguj się