DAJ CYNK
  • W tym dziale znajdziesz pomoc przy sporach i reklamacjach dotyczących usług telekomunikacyjnych lub sprzętu.
W tym dziale znajdziesz pomoc przy sporach i reklamacjach dotyczących usług telekomunikacyjnych lub sprzętu.

Moderator: Moderatorzy

 #1081050  autor: sebagitek720902
 26 wrz 2019, 20:34
Witam serdecznie, przeszedłem z dwoma numerami jakieś 2 tygodnie temu do Plush ABO z Plush na kartę. W Pakiecie jest dostępne 10Gb na Youtube. Stan pakietu w karcie można było sprawdzić w aplikacji mobilnej. W abonamencie tego nie ma, jest natomiast w regulaminie zapis dokładnie § 7PAKIET VIDEO ekstra punkt 12.Abonent może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie Videoekstrawysyłając P na numer 2580.

Sms nie działa na obydwu numerach, więc złożyłem reklamację. Odpowiedz była...brak mi słów, czy oni mają klienta za idiotę? Wklejam wam treść, oczywiście odwołałem się, jak nie znajdą rozwiązania to zgłaszam sprawę do UKE. Czy Wy macie taki sam problem ?

Szanowny Panie

Odpowiadając na zgłoszenie z 17.9.2019 r. informuję, że zapoznałam się z przedstawioną sprawą.

Na wstępie potwierdzam, że mając na uwadze naszą dalszą współpracę, postanowiłam jednorazowo skorygować opłaty naliczone za wysłane z Pana numeru na numer 2580 wiadomości SMS. Korektę otrzyma Pan w możliwie najbliższym terminie. Kwota zostanie rozliczona w saldzie ww. konta.

Jednocześnie wyjaśniam, iż sieć Plus umożliwia swoim Abonentom samodzielne pozyskiwanie informacji o bieżących niezafakturowanych należnościach elektronicznie poprzez profil Plus Online oraz za pomocą SMS-a zrealizowanego na numer 2580. Informuję, ze wyszczególnione dane podawane są od chwili wystawienia ostatniej faktury i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Tryb aktualizacji danych uwarunkowany jest ograniczeniami techniczno-proceduralnymi, nie zawsze zależnymi od Polkomtel. Zgodnie jednak z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel, opłaty za usługi i inne opłaty należne zgodnie z umową określone są w rachunku telefonicznym wystawianym przez Polkomtel w okresach rozliczeniowych. Rachunkiem telefonicznym jest faktura, na podstawie której Abonent uiszcza opłaty za usługi.

Przepraszam za niedogodności związane z korzystaniem z aplikacji i otrzymywaną informacją o wykorzystaniu pakietów oraz braku danych. Potwierdzam, że poprzez serwis 2580 nie będzie możliwości sprawdzenia wykorzystania pakietów Social Free i Video Ekstra.

Ponadto nadmieniam, iż opisana sytuacja nie stanowi podstawy do anulowania opłaty abonamentowej dla Pana numeru.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśniania przyjmie Pan ze zrozumieniem.

Informuję o zakończeniu postępowania reklamacyjnego w powyższej sprawie.
 #1081391  autor: sebagitek720902
 02 paź 2019, 12:46
Dokładnie, czuje się jak w Misiu. Nie działa i co Pan nam zrobi ? To nic ,że jest regulamin, który sami napisali. Gdyby nie było zapisu w regulaminie to bym się nie czepiał, ale skoro oni wymagają, abym płacił faktury, to ja wymagam aby było wszystko jak się umawiamy. Za miesiąc wystawią mi fakturę na 5000 zł... A dlaczego ? Bo tak ! Z cennika wynika inna kwota... Co nas obchodzi cennik.

Jeszcze raz ponawiam pytanie do użytkowników Plush ABO, czy macie możliwość sprawdzania pakietu na YouTube ?
 #1081412  autor: TomLee
 02 paź 2019, 18:27
W karcie plusha miałbyś podobne warunki i pełną wolność wyboru operatora w każdej chwili. Ja nie mam abo, nie denerwuję się, a jak mi się coś nie podoba to myk i jestem w następnej sieci. Bez składania wypowiedzenia, tak po prostu, przeważnie nawet z domu nie muszę wychodzić. I nikt mi nie prześle faktury na nawet 5 zł. Pozdrawiam!
 #1081613  autor: sebagitek720902
 04 paź 2019, 20:58
Wiem doskonale bo przeszedłem z karty na abonament. Tylko abonament na kilka zalet, przy dwóch numerach płacę 20 zł za numer w karcie jest to 25, albo 20 tylko wtedy nie mam darmowego Facebooka i 10 GB na YouTube. Ponadto w karcie nie ma usługi informacja o połączeniu oczekującym. Tego brakuje w karcie. Jak podczas rozmowy, ktoś do Ciebie dzwoni, masz informację że masz drugie połączenie i jest możliwość przyłączenia.
 #1083314  autor: sebagitek720902
 06 lis 2019, 16:51
I otrzymałem odpowiedź z UKE. Niestety ale śmieją się Klientom w twarz.

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie przeanalizował udostępniony przez Pana materiał oraz w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez Pana sprawy wezwał Polkomtel Sp. z o.o. do udzielenia szczegółowych wyjaśnień odnośnie opisanej sytuacji.
W wyniku interwencji UKE Operator podjął ponowne działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności zwrotnych wiadomości SMS z numeru 2580.
Spółka wystąpiła do UKE o przedłużenie terminu na przedstawienie wyjaśnień. Niestety, do czasu udzielenia odpowiedzi do UKE, podjęte przez Polkomtel działania nie przyniosły zamierzonych skutków. Ponadto Spółka oświadczyła, że na obecną chwilę nie jest w stanie wskazać terminu rozwiązania problemu. Za zaistniałą sytuacją oraz wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z brakiem prezentowania pozostałego limitu jednostek danych dostępnych w „Pakiecie Video ekstra” w zwrotnej wiadomości SMS z numeru 2580, Operatora serdecznie Pana przeprasza.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że opłaty abonamentowe naliczane przez Operatora stanowią należność z tytułu gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych w oparciu o warunkami zawartego kontraktu. Zgodnie z definicją wskazaną w ustawie Prawo telekomunikacyjne1, usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Należy w tym miejscu wskazać, że funkcjonalność systemowa polegająca na prezentowaniu pozostałego limitu jednostek dostępnych danych, nie mieści się w tej definicji, a zatem jej brak nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, która stanowiłaby podstawę do korekty opłat abonamentowych.

W przypadku dodatkowych pytań, proponuję kontakt telefoniczny z Urzędem, sprawę prowadziła xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx.