DAJ CYNK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel

30.03.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 479

Ważne 0

0

30 marca 2004 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A., operatora sieci Plus GSM. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2003.

30 marca 2004 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A., operatora sieci Plus GSM. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2003, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzieliło absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Zgromadzenie podjęło też uchwałę w sprawie podziału zysku, który w roku 2003 wyniósł 756.588.163,77 zł.

- Kwotę 60.527.053,10 zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
- Kwota 347.885.000,00 zł. zostanie wypłacona jako dywidenda.
- Pozostałą część wykazanego zysku, tj. 348.176.110,67 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy spółki.

W trakcie WZA z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Thomas Andresen, przedstawiciel TDC Mobile International A/S. W jego miejsce powołany został Henning Vest.

Polkomtel po raz kolejny zanotował bardzo dobre wyniki finansowe, które w dużej mierze są efektem realizacji przemyślanej i efektywnej strategii rynkowej. Wieloletnie inwestycje Akcjonariuszy przynoszą zysk, dlatego też wypłata dywidendy jest naturalnym efektem tej sytuacji. Podobnie jak w roku ubiegłym, nie będzie to miało żadnego wpływu na poziom inwestycji, jakość obsługi klienta czy rozwój oferty produktowo ? usługowej.

Źródło tekstu: Polkomtel

Komentarze
Zaloguj się