DAJ CYNK

Wyniki Polkomtela w pierwszym kwartale 2004 r.

26.05.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Pierwszy kwartał 2004 roku Polkometel osiągnął w tym czasie dobre wyniki finansowe - kwartalny przychód wyniósł 1 322,5 mln zł, EBITDA wzrosła o ponad 5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Pierwszy kwartał 2004 roku Polkometel osiągnął w tym czasie dobre wyniki finansowe - kwartalny przychód wyniósł 1 322,5 mln zł, EBITDA wzrosła o ponad 5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka nadal optymalizowała koszty operacyjne, dynamicznie rozwijała ofertę produktowo-usługową oraz pozyskiwała nowych klientów.

Przychody w pierwszym kwartale 2004 roku wyniosły 1 322,5 mln zł, czyli o 120 mln zł (10%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (1 202,5 mln zł).

Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w pierwszym kwartale 2004 roku 1.060,4 mln zł, czyli o 124 mln zł (13,2%) więcej niż w tym samym okresie w roku 2003 (936,4 mln zł).

W pierwszym kwartale 2004 roku Zysk przed obciążeniami finansowymi wyniósł 261,3 mln zł, czyli o 2,7% więcej niż w tym samym kwartale roku 2003 (254,5 mln zł).

Marża EBITDA (EBITDA jako % dochodu) w pierwszym kwartale 2004 roku wyniosła 35,1%, czyli 1,5 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (36,6%).

Zysk przed opodatkowaniem w pierwszym kwartale 2004 roku wyniósł 238,4 mln zł, czyli 98,9% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (119,9 mln zł).

Zysk netto w pierwszym kwartale 2004 roku osiągnął 182,4 mln zł, czyli 120,1% więcej niż w tym samym okresie roku 2003 (82,9 mln zł).

W pierwszym kwartale 2004 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 518,4 tys., czyli 10,1% więcej niż w pierwszym kwartale roku 2003 (470,9 tys.). W pierwszym kwartale 2004 roku sieć pozyskała 251,6 tys. nowych użytkowników netto, o 12,9% mniej niż w pierwszym kwartale 2003 roku (288,9 tys.) Wolniejszy przyrost bazy klientów w pierwszym kwartale związany jest z bardziej restrykcyjnym podejściem do nieaktywnych użytkowników Simplusa.

Pod koniec pierwszego kwartału 2004 roku liczba użytkowników sieci wyniosła 5 739,7 tys., czyli o 18,6% więcej niż na koniec pierwszego kwartału roku poprzedniego (4 839,1 tys.). Z usługi abonamentowej korzystało 2 630,2 tys., a z usługi Simplus 3 109,4 tys. klientów - wzrost odpowiednio o 15,2% i 21,7% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w pierwszym kwartale 2004 roku do 19,0%, i wyniósł o 3,5 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (15,5%). Wzrost średniorocznego wskaźnika rezygnacji związany był z odłączeniem nieaktywnych użytkowników Simplusa.

Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w pierwszym kwartale 2004 roku wyniósł 309,6 zł, czyli 13,2% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (319,7 zł). W pierwszym kwartale 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 672,5 zł, o 7,5% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (726,3 zł). Średni koszt pozyskania klienta Simplus w pierwszym kwartale 2004 roku wyniósł 68,6 zł, czyli o 49,0% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (46,0 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w pierwszym kwartale 2004 roku wyniosło 75,1 zł - w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 było niższe o 8,9% (82,4 zł). Mimo spadku ARPU wskaźnik ten jest najwyższy na polskim rynku. Jest to wynikiem posiadania przez Polkomtel najlepszej bazy klientów abonamentowych. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszym kwartale 2004 roku było na poziomie 132,7 zł i spadło o 6,3% w porównaniu z rokiem 2003 (141,6 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów Simplusa w pierwszym kwartale 2004 roku wyniosło 26,0 zł i spadło o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (27,1 zł).

W pierwszym kwartale 2004 roku Polkomtel zainwestował 144,8 mln zł, czyli o 5,5% mniej niż w pierwszym kwartale 2003 roku (153,2 mln zł). Od początków działalności Spółki w 1996 roku Polkomtel S.A. zainwestował w budowę sieci 6,5 mld zł (kwota ta nie obejmuje opłat koncesyjnych).

Źródło tekstu: Polkomtel

Komentarze
Zaloguj się