DAJ CYNK

Wyniki Polkomtela w drugim kwartale 2004 roku

08.09.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 13

Ważne 0

0

Polkomtel przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2004 roku.

Polkomtel przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2004 roku.

Przychody w drugim kwartale 2004 roku wyniosły 1 401,6 mln zł, czyli o 111,6 mln zł (8,6%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (1 290,1 mln zł). Dochód w pierwszej połowie 2004 roku wzrósł do 2 724,1 mln zł, czyli o 231,5 mln zł (9,3%) więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (2 492,6 mln zł).

Zysk netto w drugim kwartale 2004 roku osiągnął 245,3 mln zł, czyli 14,6% więcej niż w tym samym okresie roku 2003 (214,1 mln zł). Zysk netto w pierwszej połowie 2004 roku wyniósł 427,7 mln zł, czyli 44% więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (297 mln zł).

Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w drugim kwartale 2004 roku 1 114,2 mln zł, czyli o 175,3 mln zł (18,7%) więcej niż w tym samym okresie w roku 2003 (938,9 mln zł). Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w pierwszej połowie 2004 roku 2 174,6 mln zł, czyli o 299,4 mln zł (16%) więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (1 875,2 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży był związany przede wszystkim z intensywnym programem pozyskiwania nowych klientów oraz wyższym kosztem utrzymania dotychczasowych. Wzrost ten jest częściowo kompensowany przez redukcję kosztów ogólnych w pierwszej połowie 2004 roku, szczególnie w obszarze kosztów ubezpieczeniowych i administracyjnych (o ponad 28%), utrzymania systemów IT (o ponad 14%), kosztów windykacji i złego długu (o 45%). Zoptymalizowano również koszty reklamy i koszty powiązane bezpośrednio z obsługą klienta.

Pomimo ograniczania kosztów stałych znaczący wzrost liczby pozyskiwanych klientów spowodował spadek EBITDA (wyliczenie Polkomtel ) o 11,7 mln zł (2,3%) - z 508,6 mln zł w drugim kwartale 2003 roku do 496,9 mln zł w tym samym okresie roku 2004. W pierwszej połowie 2004 roku EBITDA wzrosła o 12,8 mln zł (1,4%) - z 948,6 mln zł w pierwszej połowie roku 2003 do 961,4 mln zł w pierwszej połowie 2004 roku.

Marża EBITDA (EBITDA jako % dochodu) w drugim kwartale 2004 roku wyniosła 35,5%, czyli 3,9 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (39,4%). Marża EBITDA w pierwszej połowie 2004 roku wyniosła 35,3%, czyli 2,8 punktu procentowego mniej niż w identycznym okresie ubiegłego roku (38,1%)

W drugim kwartale 2004 roku Zysk przed obciążeniami finansowymi wyniósł 293,4 mln zł, czyli o 8,4% mniej niż w tym samym kwartale roku 2003 (320,4 mln zł). W pierwszej połowie 2004 roku zysk przed obciążeniami finansowymi osiągnął poziom 554,7 mln zł, czyli 3,5% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (574,9 mln zł).

Zysk przed opodatkowaniem w drugim kwartale 2004 roku osiągnął 308 mln zł, czyli 9,7% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (280,9 mln zł). Zysk przed opodatkowaniem w pierwszej połowie roku 2004 wyniósł 546,4 mln zł, czyli 36,4% więcej niż w tym samym okresie roku 2003 (400,7 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem zawdzięczamy przede wszystkim redukcji kosztów finansowych, które z kolei zmniejszyły się dzięki niższym stratom z tytułu różnic kursowych. Redukcja kosztów finansowych o ponad 165 mln zł w pierwszej połowie roku 2004 jest również wynikiem ograniczenia kosztów odsetek.

W drugim kwartale 2004 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 583,0 tys., czyli 32,6% więcej niż w drugim kwartale roku 2003 (439,6 tys.). W pierwszej połowie 2004 roku pozyskano 1101,3 tys. klientów brutto, czyli 21% więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku (910,5 tys.).

W drugim kwartale 2004 roku sieć pozyskała 264,6 tys. nowych użytkowników netto. W tym samym okresie poprzedniego roku sieć straciła 49,8 tys. użytkowników. W pierwszej połowie 2004 roku sieć pozyskała 516,2 tys. nowych klientów, co odpowiada wzrostowi o 116% w stosunku do pierwszej połowy roku ubiegłego (239,0 tys.).

Pod koniec drugiego kwartału 2004 roku liczba użytkowników sieci wyniosła 6 004,3 tys., czyli o 25,4% więcej niż na koniec drugiego kwartału roku poprzedniego (4 789,3 tys.). Z usługi abonamentowej korzystało 2 794,1 tys., a z usługi Simplus 3 210,2 tys. klientów - wzrost odpowiednio o 21,3% i 29,2% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) obniżył się w drugim kwartale 2004 roku do 21,8%, i wyniósł o 18,2 punktów procentowych mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (40,0%). Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) obniżył się w pierwszej połowie 2004 roku do 20,4%, czyli wynosi o 7,6 punktów procentowych mniej niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego (28,0%).

Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w drugim kwartale 2004 roku wyniósł 293,8 zł, czyli 7,4% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (273,6 zł). Wzrost kosztu pozyskania klienta spowodowany był zmianą struktury pozyskiwanych klientów, a nie realnym wzrostem tych kosztów. W drugim kwartale 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 539,2 zł, czyli o 18,3% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (659,9 zł). Średni koszt pozyskania klienta Simplus w drugim kwartale 2004 roku wyniósł 61,9 zł, czyli o 6,0% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (65,8 zł). Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w pierwszej połowie 2004 roku wyniósł 300,1 zł, czyli o 0,9% więcej niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego (297,5 zł). W pierwszej połowie 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 593,0 zł, o 14,9% mniej niż w analogicznym okresie 2003 roku (696,7 zł). W pierwszej połowie 2004 roku średni koszt pozyskania klienta Simplus wyniósł 65,2 zł - o 16,6% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (56,0 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w drugim kwartale 2004 roku wyniosło 75,8 zł - w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 było niższe o 10,7% (84,9 zł). Średnie miesięczne ARPU w pierwszej połowie 2004 roku wyniosło 75,4 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (83,7) stanowi 9,9% redukcji. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2004 roku było na poziomie 136,2 zł i spadło o 8,6% w porównaniu z rokiem 2003 (149,1 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów Simplusa w drugim kwartale 2004 roku wyniosło 24,9 zł i spadło o 11,2% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (28,0 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszej połowie 2004 roku było na poziomie 134,3 zł i spadło o 7,6% w porównaniu z rokiem 2003 (145,4 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów Simplusa w pierwszej połowie 2004 roku wyniosło 25,4 zł i spadło o 7,8% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (27,6 zł).

W drugim kwartale 2004 roku Polkomtel zainwestował 216,4 mln zł, czyli o 26,2% więcej niż w drugim kwartale 2003 roku (171,5 mln zł). W pierwszej połowie 2004 roku Polkomtel S.A. zainwestował 361,1 mln zł, o 11,2% więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (324,6). Od początków działalności Spółki w 1996 roku Polkomtel S.A. zainwestował w budowę sieci 6,7 mld zł (kwota ta nie obejmuje opłat koncesyjnych).

30 czerwca br. Polkomtel S.A. zatrudniał 3042 etatowych pracowników. Średnia wieku pracowników Spółki wynosi 31,7 lat.

Źródło tekstu: Polkomtel

Komentarze
Zaloguj się