DAJ CYNK

Wyniki Polkomtela w drugim kwartale 2004 roku

Dodane przez: sirmark

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1726

Polkomtel przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2004 roku.

Polkomtel przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2004 roku.

Przychody w drugim kwartale 2004 roku wyniosły 1 401,6 mln zł, czyli o 111,6 mln zł (8,6%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (1 290,1 mln zł). Dochód w pierwszej połowie 2004 roku wzrósł do 2 724,1 mln zł, czyli o 231,5 mln zł (9,3%) więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (2 492,6 mln zł).

Zysk netto w drugim kwartale 2004 roku osiągnął 245,3 mln zł, czyli 14,6% więcej niż w tym samym okresie roku 2003 (214,1 mln zł). Zysk netto w pierwszej połowie 2004 roku wyniósł 427,7 mln zł, czyli 44% więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (297 mln zł).

Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w drugim kwartale 2004 roku 1 114,2 mln zł, czyli o 175,3 mln zł (18,7%) więcej niż w tym samym okresie w roku 2003 (938,9 mln zł). Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w pierwszej połowie 2004 roku 2 174,6 mln zł, czyli o 299,4 mln zł (16%) więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (1 875,2 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży był związany przede wszystkim z intensywnym programem pozyskiwania nowych klientów oraz wyższym kosztem utrzymania dotychczasowych. Wzrost ten jest częściowo kompensowany przez redukcję kosztów ogólnych w pierwszej połowie 2004 roku, szczególnie w obszarze kosztów ubezpieczeniowych i administracyjnych (o ponad 28%), utrzymania systemów IT (o ponad 14%), kosztów windykacji i złego długu (o 45%). Zoptymalizowano również koszty reklamy i koszty powiązane bezpośrednio z obsługą klienta.

Pomimo ograniczania kosztów stałych znaczący wzrost liczby pozyskiwanych klientów spowodował spadek EBITDA (wyliczenie Polkomtel ) o 11,7 mln zł (2,3%) - z 508,6 mln zł w drugim kwartale 2003 roku do 496,9 mln zł w tym samym okresie roku 2004. W pierwszej połowie 2004 roku EBITDA wzrosła o 12,8 mln zł (1,4%) - z 948,6 mln zł w pierwszej połowie roku 2003 do 961,4 mln zł w pierwszej połowie 2004 roku.

Marża EBITDA (EBITDA jako % dochodu) w drugim kwartale 2004 roku wyniosła 35,5%, czyli 3,9 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (39,4%). Marża EBITDA w pierwszej połowie 2004 roku wyniosła 35,3%, czyli 2,8 punktu procentowego mniej niż w identycznym okresie ubiegłego roku (38,1%)

W drugim kwartale 2004 roku Zysk przed obciążeniami finansowymi wyniósł 293,4 mln zł, czyli o 8,4% mniej niż w tym samym kwartale roku 2003 (320,4 mln zł). W pierwszej połowie 2004 roku zysk przed obciążeniami finansowymi osiągnął poziom 554,7 mln zł, czyli 3,5% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (574,9 mln zł).

Zysk przed opodatkowaniem w drugim kwartale 2004 roku osiągnął 308 mln zł, czyli 9,7% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (280,9 mln zł). Zysk przed opodatkowaniem w pierwszej połowie roku 2004 wyniósł 546,4 mln zł, czyli 36,4% więcej niż w tym samym okresie roku 2003 (400,7 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem zawdzięczamy przede wszystkim redukcji kosztów finansowych, które z kolei zmniejszyły się dzięki niższym stratom z tytułu różnic kursowych. Redukcja kosztów finansowych o ponad 165 mln zł w pierwszej połowie roku 2004 jest również wynikiem ograniczenia kosztów odsetek.

W drugim kwartale 2004 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 583,0 tys., czyli 32,6% więcej niż w drugim kwartale roku 2003 (439,6 tys.). W pierwszej połowie 2004 roku pozyskano 1101,3 tys. klientów brutto, czyli 21% więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku (910,5 tys.).

W drugim kwartale 2004 roku sieć pozyskała 264,6 tys. nowych użytkowników netto. W tym samym okresie poprzedniego roku sieć straciła 49,8 tys. użytkowników. W pierwszej połowie 2004 roku sieć pozyskała 516,2 tys. nowych klientów, co odpowiada wzrostowi o 116% w stosunku do pierwszej połowy roku ubiegłego (239,0 tys.).

Pod koniec drugiego kwartału 2004 roku liczba użytkowników sieci wyniosła 6 004,3 tys., czyli o 25,4% więcej niż na koniec drugiego kwartału roku poprzedniego (4 789,3 tys.). Z usługi abonamentowej korzystało 2 794,1 tys., a z usługi Simplus 3 210,2 tys. klientów - wzrost odpowiednio o 21,3% i 29,2% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) obniżył się w drugim kwartale 2004 roku do 21,8%, i wyniósł o 18,2 punktów procentowych mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (40,0%). Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) obniżył się w pierwszej połowie 2004 roku do 20,4%, czyli wynosi o 7,6 punktów procentowych mniej niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego (28,0%).

Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w drugim kwartale 2004 roku wyniósł 293,8 zł, czyli 7,4% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (273,6 zł). Wzrost kosztu pozyskania klienta spowodowany był zmianą struktury pozyskiwanych klientów, a nie realnym wzrostem tych kosztów. W drugim kwartale 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 539,2 zł, czyli o 18,3% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (659,9 zł). Średni koszt pozyskania klienta Simplus w drugim kwartale 2004 roku wyniósł 61,9 zł, czyli o 6,0% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (65,8 zł). Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w pierwszej połowie 2004 roku wyniósł 300,1 zł, czyli o 0,9% więcej niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego (297,5 zł). W pierwszej połowie 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 593,0 zł, o 14,9% mniej niż w analogicznym okresie 2003 roku (696,7 zł). W pierwszej połowie 2004 roku średni koszt pozyskania klienta Simplus wyniósł 65,2 zł - o 16,6% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (56,0 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w drugim kwartale 2004 roku wyniosło 75,8 zł - w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 było niższe o 10,7% (84,9 zł). Średnie miesięczne ARPU w pierwszej połowie 2004 roku wyniosło 75,4 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (83,7) stanowi 9,9% redukcji. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2004 roku było na poziomie 136,2 zł i spadło o 8,6% w porównaniu z rokiem 2003 (149,1 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów Simplusa w drugim kwartale 2004 roku wyniosło 24,9 zł i spadło o 11,2% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (28,0 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszej połowie 2004 roku było na poziomie 134,3 zł i spadło o 7,6% w porównaniu z rokiem 2003 (145,4 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów Simplusa w pierwszej połowie 2004 roku wyniosło 25,4 zł i spadło o 7,8% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (27,6 zł).

W drugim kwartale 2004 roku Polkomtel zainwestował 216,4 mln zł, czyli o 26,2% więcej niż w drugim kwartale 2003 roku (171,5 mln zł). W pierwszej połowie 2004 roku Polkomtel S.A. zainwestował 361,1 mln zł, o 11,2% więcej niż w pierwszej połowie 2003 roku (324,6). Od początków działalności Spółki w 1996 roku Polkomtel S.A. zainwestował w budowę sieci 6,7 mld zł (kwota ta nie obejmuje opłat koncesyjnych).

30 czerwca br. Polkomtel S.A. zatrudniał 3042 etatowych pracowników. Średnia wieku pracowników Spółki wynosi 31,7 lat.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Polkomtel

Przewiń w dół do następnego wpisu