DAJ CYNK

Wyniki Grupy Tell w 2009 roku

10.03.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Grupa Tell osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 6,7 mln zł, z tego sam Tell miał prawie 6,6 mln zł. Na poziomie EBITDA wynik ten wyniósł odpowiednio 14,4 mln zł oraz 10,5 mln zł.

Grupa Tell osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 6,7 mln zł, z tego sam Tell miał prawie 6,6 mln zł. Na poziomie EBITDA wynik ten wyniósł odpowiednio 14,4 mln zł oraz 10,5 mln zł.

Łączny zysk netto spółek zależnych - PTI i Euro-Phone - przypadający Tellowi za 2009 rok wyniósł prawie 2,1 mln zł.

W związku ze złożonym przez spółkę Connex w dniu 1. marca wnioskiem o upadłość, w jednostkowym sprawozdaniu Tell SA za I kwartał 2010 roku utworzona zostanie rezerwa na 100% wartości udzielonych spółce pożyczek, w łącznej kwocie 548 tys. zł. Jednocześnie w sprawozdaniu skonsolidowanym za I kwartał 2010 roku dokonany będzie odpis na wartość 100% kapitałów własnych spółki Connex w przybliżonej kwocie 400 tys. zł. Z chwilą dokonania ww. odpisów spółka Connex zostanie wyłączona z konsolidacji - napisała spółka w komunikacie. Szerzej o wniosku upadłościowym pisaliśmy w tej wiadomości.

W roku 2009 roku spółka Connex osiągnęła przychody na poziomie 11,5 mln zł (około 4% łącznych przychodów Grupy), 220 tys. zł straty operacyjnej i 319 tys. zł straty netto.

Źródło tekstu: Tell

Komentarze
Zaloguj się