DAJ CYNK

Wyniki Exatela za 2010 rok

04.04.2011

Dodane przez: ringu

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Zysk netto Exatela w 2010 r. wzrósł w porównaniu z 2009 r. o 33%, osiągając 40,2 mln zł względem 30,3 mln zł w roku 2009. EBITDA spółki na koniec 2010 r. wzrosła o kolejne 5%, wynosząc 134,4 mln zł wobec 128,6 mln PLN w 2009.

Zysk netto Exatela w 2010 r. wzrósł w porównaniu z 2009 r. o 33%, osiągając 40,2 mln zł względem 30,3 mln zł w roku 2009. EBITDA spółki na koniec 2010 r. wzrosła o kolejne 5%, wynosząc 134,4 mln zł wobec 128,6 mln PLN w 2009.

Po raz pierwszy w historii Exatela, tj. od 2004 r., zyski spółki za lata 2008-2010 pokryły straty z lat ubiegłych.

W 2010 r. po raz pierwszy przychody z wysoko marżowych usług dzierżawy łączy przewyższyły przychody z usług głosowych generujących zdecydowanie niższą marżę.

Wskaźniki rentowności z poziomu podstawowej działalności operacyjnej jednoznacznie wskazują, że znacząco wzrosła efektywność Spółki. Przy niższych o ok. 6,9% przychodach w 2010 r. (510,2 mln zł) w porównaniu do roku 2009 (548,0 mln zł), zysk ze sprzedaży pozostał na niezmienionym poziomie. Różnica w wysokości wyniosła ok. 88 tys. zł, czyli zaledwie o niecałe 0,2% (58,1 mln zł w 2010 vs 58,2 mln zł w 2009).

Plany na rok 2011 zakładają dalszy rozwój Firmy. Planowane jest rozszerzenie oferty produktowej o nowe usługi w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych dużych przedsiębiorstw. Przewiduje się także rozszerzenie działalności Exatel poza dotychczasowy obszar geograficzny. Spółka rozpoczęła pracę nad kilkoma projektami o skali międzynarodowej, a także dokonuje weryfikacji podmiotów, które mogłyby być przedmiotem potencjalnej akwizycji, gwarantując jej dalszy rozwój.

Źródło tekstu: Exatel

Komentarze
Zaloguj się