DAJ CYNK

V Międzynarodowa Konferencja PEM: pomiary, normy, prawo

Marian Szutiak

Wydarzenia

V Miedzynarodowa Konferencja PEM: pomiary, normy, prawo

Wczoraj zakończyła się V Międzynarodowa Konferencja PEM. W drugim dniu zajmowano się metodami pomiarów pól elektromagnetycznych, normami jego emisji i regulacjami prawnymi na ten temat.

Drugi dzień konferencji otworzyli dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, profesor Politechniki Warszawskiej, zastępca dyrektora Instytutu Łączności i wiceprzewodniczący Komitetu Programowego i Hugo Santos Mendes, portugalski wiceminister komunikacji. Pierwszy z prelegentów, inż. Johann Saustingl z firmy Wave-Test przedstawił metody pomiarów pola elektromagnetycznego z instalacji 5G z użyciem aparatury Narda.

Są obecnie rozwiązania, w których w jednej stacji bazowej mamy system LTE oraz 5G gdzie typowy zakres częstotliwości wynosi od 700 MHz do 2,6 GHz. Pomiar tutaj nie jest specjalnie skomplikowany, ponieważ rozwiązania dla pomiarów sieci LTE są już powszechne. Wyzwaniem jest pomiar 5G z kształtowaniem mMIMO i kształtowaniem wiązki. Jesteśmy w stanie wymusić nakierowanie wiązki w kierunku urządzenia pomiarowego i dokonać rejestracji pomiaru przy użyciu jednego z urządzeń.

– powiedział Saustingl

Mgr inż. Rafał Pawlak z Instytutu Łączności przedstawił przebieg i wnioski z prowadzonych przez Instytut stacjonarnych badań pola elektromagnetycznego. Zastanawiał się też nad możliwościami zbudowania sprawnego systemu monitoringu PEM.

Wydaje się, że stacja monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to miejsce idealne, w którym można by zainstalować dodatkowy „zmysł”, czyli stacje monitoringu PEM.

– zauważył Rafał Pawlak

Kolejny ekspert Instytutu Łączności, mgr inż. Dariusz Wypiór mówił o tym, jak wpłynie na poziomy natężenia pól elektromagnetycznych wprowadzenie sieci 5G. Przybliżył również metody symulacji rozkładu PEM opracowane w Instytucie, które zostaną wykorzystane w systemie SI2PEM.

Wdrażanie sieci 5G jest procesem ciągłym, a zmiana poziomów PEM będzie zależeć od strategii rozwoju tej sieci. Co do zasady, budowanie pojemności sieci, możemy osiągnąć na kilka sposobów na przykład: dodanie nowego pasma, zagęszczenie sieci lub zwiększenie efektywności widmowej obszaru.

– powiedział Dariusz Wypiór

Rezultaty badań natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego z anten Massive MIMO 5G zaprezentował dr inż. Thomas Kopacz z Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University. Debbie Wills i Mike Wood z firmy Telstra podzielili się wnioskami z badań natężenia energii elektromagnetycznej pochodzącej z 5G przeprowadzonych w testowym mieszkaniu.

Wygenerowanie największego możliwego obciążenie sieci nie wpłynęło znacząco na wysokie wartości PEM. Dominujący sygnał wciąż był z sieci WiFi, a nie z sieci 5G, a i ten był dużo poniżej wartości dopuszczalnych.

– podsumował Mike Wood

Dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz z Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej podzielił się informacjami na temat komputerowych symulacji wpływu fal elektromagnetycznych na ciało człowieka. Skupił się szczególnie na tak zwanym efekcie termicznym, czyli wzroście temperatury ciała w wyniku oddziaływania PEM.

Efekt termiczny oddziaływania na PEM to efekt zarówno mierzalny jak i możliwy do zasymulowania przez inżynierów. Swoiste tempo pochłaniania energii daje zgrubne informacje o wartości energii, która została zaabsorbowana przez tkankę. Wykonując dodatkowe obliczenia można wyprowadzić wnioski dotyczące wzrostu temp. w danej części ciała.
Dopiero dostarczenie bardzo dużej energii typu 1 kV/m może spowodować że mechanizm termoregulacji organizmu nie „poradzi sobie” z wyrównaniem temperatury.

– stwierdził Łukasz Januszkiewicz

O tym, komu ufać w erze niepełnych i nieprawdziwych informacji na temat 5G i wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie mówił prof. Dariusz Leszczyński z Uniwersytet Helsińskiego.

Zarówno twierdzenie, że mamy tysiące badań dotyczących PEM, z których wynika że jest ono nieszkodliwe jak i to, że mamy tysiące badań, z których wynika że jest szkodliwe jest nieprawdziwe. Zarówno ICNIRP jak i BioInitiative przedstawiają nieco stronnicze opinie. Organizacje te nie są przejrzyste i nie ponoszą odpowiedzialności za swoje stanowiska. Nie oznacza to, że jedna lub druga grupa ma racje. Nie ma porozumienia, co do interpretacji wyników różnych badań oraz nie ma debaty prowadzącej do konsensusu, zastanówmy się, dlaczego?

– mówił badacz


Wyniki badań wpływu pola elektromagnetycznego na samopoczucie i zdolności psychomotoryczne przeprowadzonych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego omówił dr hab. Grzegorz Tatoń.

Ekspozycja na PEM nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o częstotliwości występowania elektrowrażliwości. Wniosek wyprowadzony został na podstawie deklaracji odległości od najbliższej stacji bazowej. Osoby elektrowrażliwe deklarują wiedzę na temat szkodliwości PEM, a rzadziej deklarują niewiedzę w tym zakresie.

– stwierdził dr Tatoń

Czym jest zasada ostrożności i jak stosuje się ją w odniesieniu do pól elektromagnetycznych emitowanych przez sieci 5G mówił kolejny z ekspertów, prof. Kenneth R. Foster z Uniwersytetu Pensylwanii.

Brak jest wyraźnej definicji, czym jest zasada ostrożności. Jest często stosowana jednostronnie zapominając o korzyściach, które mogą przynosić rozwiązania podlegające ograniczaniu. Powinniśmy zracjonalizować zasadę ostrożności w oparciu o komentarz Komisji Europejskiej, aby uniknąć stosowania zasady ostrożności w sposób arbitralny

– stwierdził prof. Foster

Rozwiązania regulacyjne Unii Europejskiej związane z 5G, zwłaszcza rozporządzenie wykonawcze w sprawie tzw. małych komórek oraz zalecenie w sprawie „zestawu narzędzi” na potrzeby wspierania łączności omówił dr Christos Datsikas, reprezentujący Komisję Europejską.

Komisji Europejskiej zależy, aby państwa członkowskie wymieniały się swoimi doświadczeniami w zakresie budowy sieci o dużej przepustowości z uwzględnieniem troski o środowisko. Jeżeli chodzi o ekspozycje na PEM pragniemy potwierdzić, iż rozporządzenie dotyczące punktów dostępu o bliskim zasięgu nie narusza prawa do stanowienia własnych regulacji odnośnie dopuszczalnych wartości w zakresie PEM. Punkty dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu mogą być umieszczane na latarniach lub w dowolnych miejscach w zależności od kategorii urządzeń. Przepisy rozporządzenia mogą być stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji w krajowym prawodawstwie.

– powiedział przedstawicie Komisji Europejskiej

Kolejny prelegent, Scott Marcus, ekspert think tanku Bruegel zastanawiał się nad wyzwaniami związanymi z wdrażaniem sieci 5G, zwłaszcza małych komórek. Przedstawił też stan wiedzy na temat możliwych skutków zdrowotnych, jakie mogą być efektem wprowadzenia nowej generacji sieci bezprzewodowych.

Większa odległość, wynikająca z lepszej propagacji niskich częstotliwości, oznacza, że potrzeba mniej komórek, aby pokryć całe terytorium kraju. Jednak mniej komórek to mniejsza pojemności oraz prędkość transmisji.

– powiedział Scott Marcus

O nowych zastosowaniach sieci bezprzewodowych w związku z wprowadzeniem 5G i związanych z tym problemach natury prawnej mówili dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Łączności i mec. Justyna Wilczyńska z Ernst & Young Law. Dr. hab. inż. Jordi Mongay Batalla przedstawił korzyści wynikające z wdrożenia sieci #5G i usług, które dzięki sieci będą mogły być oferowane. Z kolei mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak podkreśliła, że wdrożenie sieci 5G oznacza nie tylko zmiany związane z rozwiązaniami technicznymi, ale również z dostosowaniem otoczenia prawnego. Pozwoli to w pełni korzystać z usług oferowanych przez 5G.

Ostatni z prelegentów, dr inż. Jacek Oko, omówił zagadnienie bezpieczeństwa cyfrowego w związku z rozpowszechnieniem sieci 5G.

Celem strategii 5G CISA jest przyspieszenie rozwoju i wdrożenia bezpiecznej i odpornej infrastruktury 5G, która promuje m.in. bezpieczeństwo narodowe i innowacje technologiczne.

– powiedział Jacek Oko

Konferencję zakończyło wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marka Zagórskiego.

Konferencję śledziło ponad 1000 widzów. Żadna z poprzednich 4 edycji nie zgromadziła tak dużego audytorium. Duży problem stoi przed nami, żeby tych, którzy jeszcze się nie zetknęli z #fakenews na temat #5G ochronić przed fałszywymi informacjami. Bez aprobaty, o którą cały czas musimy walczyć, będzie nam trudno rozwijać sieci, a w ślad za tym trudno będzie nam rozwijać nasze gospodarki. Jedynym skutecznym narzędziem do zwalczania fakenewsów jest #edukacja. To temat do rozmowy na najbliższy czas. Dziękuję wszystkim panelistom, gościom, organizatorom. Do zobaczenia za rok.

– powiedział Marek Zagórski

Drugi dzień V Międzynarodowej Konferencji PEM dostarczył obszernej wiedzy na temat wyzwań, przed jakimi stoją specjaliści w związku z wprowadzeniem 5G. Nowa sieć będzie wymagać innego podejścia do prowadzenia pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. Potrzebne będą międzynarodowe i lokalne regulacje w odniesieniu do niektórych nowych elementów stosowanych w 5G oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pojawi się też konieczność stworzenia nowych rozwiązań prawnych wynikających z szerszego niż dotąd zastosowania komunikacji bezprzewodowej. Budowa sieci nowej generacji przyniesie też więcej pytań o wpływ telekomunikacji radiowej na zdrowie człowieka.

Zapis transmisji z 1 i 2 dnia konferencji jest dostępny na kanale YouTube Instytutu Łączności.

Zobacz: V Międzynarodowa Konferencja PEM: Im ktoś ma mniej informacji i wiedzy o 5G, tym mniej pozytywnie o nim myśli
Zobacz: W gminach nie będą już zakazywać 5G? Instytut Łączności kontynuuje szkolenia z SI2PEM

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Instytut Łączności

Przewiń w dół do następnego wpisu