DAJ CYNK

UKE zbadał sieci w kolejnych miastach

27.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Zerwane połączenia? Brak zasięgu? Zakłócenia utrudniające rozmowę? UKE wykrył niedoskonałości w funkcjonowaniu sieci komórkowych w kolejnych 13 miastach i umieścił je na mapach. Dodatkowo, zbadał główne drogi pomiędzy miastami.

Zerwane połączenia? Brak zasięgu? Zakłócenia utrudniające rozmowę? UKE wykrył niedoskonałości w funkcjonowaniu sieci komórkowych w kolejnych 13 miastach i umieścił je na mapach. Dodatkowo, zbadał główne drogi pomiędzy miastami.

Badane miasta to Kielce, Kraków, Trójmiasto, Zielona Góra, Opole, Rzeszów, Białystok, Poznań, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin i Jelenia Góra. Samochody pomiarowe przejechały łącznie 4617 km po terenie wymienionych miast. Badanie trwało od 1. lutego do 26. marca w godzinach wzmożonego ruchu w sieciach komórkowych, to jest między godziną 15 a 19. Wcześniej UKE badało sieć w Warszawie oraz Katowicach, Łodzi i Olsztynie.

Przeprowadzono 182 godziny pomiarów, podczas których badano sieci czterech operatorów jednocześnie: Polkomtela (Plus), PTC (Era), Centertel (Orange) oraz P4 (Play).

Telefony w samochodach pomiarowych pracowały w trybie automatycznego wyboru sieci. Mierzone były parametry:
poziom odebranego sygnału RxLev dla GSM900/1800, decydujący o zasięgu sieci,
poziom realizacji połączeń pod kątem blokowania i przerywania połączeń (NQA),
badanie jakości transmisji mowy (PESQ).

Przeprowadzone pomiary i badania sieci w badanych miastach pokazały, że operatorzy wszystkich sieci dysponują dobrym zasięgiem na terenie miast. Z wykonanych badań wynika, że dominującym standardem u wszystkich operatorów jest UMTS, prawie 90% połączeń została wykonana w tym standardzie.

Blokowanie połączeń

Zaobserwować można, że blokowanie połączeń występuje u wszystkich operatorów. Najwyższe wartości zarejestrowano w sieci PTC i P4, gdzie około 1,9 % zestawianych połączeń nie doszło do skutku. Sieć Centertela pod tym względem zanotowała niewiele mniej zablokowanych połączeń, około 1,6 %. Najmniej zablokowanych połączeń, jedynie 0,9 %, zarejestrowano w sieci Polkomtela. Największą liczbę zablokowanych połączeń zanotowało P4 w Zielonej Górze, gdzie ponad 10% rozmów nie zostało zestawionych, co świadczyć może o poważnej awarii w sieci operatora lub wyczerpaniu pojemności sieci.

Blokowanie połączeń na poziomie powyżej 3% zarejestrowano w następujących miastach:
PTC - Kraków, Opole, Lublin, Jelenia Góra,
Centertel - Rzeszów i Poznań,
P4 - Zielona Góra i Szczecin,
Polkomtel - nie zarejestrowano w żadnym mieście.

Najmniej zablokowanych połączeń w sieciach wszystkich operatorów zanotowano na terenie Trójmiasta i Kielc.

Przerwane połączenia

Analizując liczbę połączeń przerwanych na terenie miast, zaobserwować można, że najwyższe wartości zarejestrowano w sieci PTC (ponad 1% zestawianych połączeń zostało przerwanych). W Polkomtelu i Centertelu zarejestrowano około 0,6% przerwanych połączeń. Najlepiej pod tym względem wypadło P4, gdzie przerwanych połączeń było około 0,5 %. Najwięcej zerwanych połączeń, około 3%, zarejestrowano w PTC na terenie Poznania i Lublina. Przerywanie zestawionych połączeń może świadczyć o problemach z przełączaniem się telefonów z jednego standardu na drugi lub niewłaściwym przełączeniem pomiędzy stacjami bazowym.

No service

Analiza parametru braku obsługi, wynikająca głównie z braku zasięgu lub nie przełączenia się telefonu ze standardu 3G na 2G, pokazuje że najwięcej problemów jest w sieci P4. Około 0,3% prób nawiązania połączenia nie zostało obsłużonych przez tą sieć. Tuż za nim znajduje się operator PTC, który nie był w stanie zapewnić obsługi dla około 0,2 % połączeń. Centertel i Polkomtel zarejestrowali bardzo znikomy brak zapewnienia obsługi na poziomie odpowiednio 0,02% i 0,01%. Najgorzej pod tym względem było w sieci P4 w Krakowie, gdzie operator zanotował ponad 3,8% połączeń nieobsłużonych.

Service access time

Mówiąc o parametrze szybkości świadczenia usługi należy stwierdzić, że najszybciej połączenia zestawia P4, gdzie czas zestawienia połączenia niewiele przekracza 3 sekundy. W drugiej kolejności z czasem zestawienia połączenia, niewiele gorszym, 3,36 sekundy jest Centertel. Pozostali dwaj operatorzy mają czas zestawienia połączenia o 1 sekundę dłuższe.

ParametrERAORANGEPLAYPLUS
Liczba wykonanych połączeń41 07453 47645 97446 164
Liczba połączeń udanych96,86%97,77%97,25%98,23%
Liczba połączeń zablokowanych / Blocks /1,90%1,62%1,96%0,90%
Liczba połączeń przerwanych / Dropps /1,04%0,60%0,48%0,69%
Liczba braku obsługi / No Service /0,20%0,02%0,31%0,01%
Czas dostępu do usługi / Service Access Time /4,22 s3,36 s3,04 s4,02 s
Średnia wartość PESQ -- MOS3,943,853,593,86
Liczba próbek poniżej 2,74,22%1,72%6,94%1,33%


Zobacz: pełny raport UKE z miast i dróg między nimi (plik .pdf; 735 kB).

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się