DAJ CYNK

UKE uznał tłumaczenia Aero2

19.08.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 6

Ważne 0

0

W połowie lipca UKE opublikował raport dotyczący realizacji zobowiązań koncesyjnych przez operatorów komórkowych. Kilku z nich, zdaniem Urzędu, ich nie wypełniało. Głośno zaprotestowało tylko Aero2, którego argumentację UKE teraz uznał.

W połowie lipca UKE opublikował raport dotyczący realizacji zobowiązań koncesyjnych przez operatorów komórkowych. Kilku z nich, zdaniem Urzędu, ich nie wypełniało. Głośno zaprotestowało tylko Aero2, którego argumentację UKE teraz uznał.

Szerzej o raporcie pisaliśmy w tej wiadomości, a o argumentacji Aero2 - w tej wiadomości.

UKE w raporcie stwierdzał, że przedstawiona została charakterystyka aktualnych rezerwacji częstotliwości wraz z szacunkową analizą i oceną stopnia pokrycia powierzchniowego i ludnościowego zasięgiem sieci. Dla jej sporządzenia przyjęto bardzo uproszczoną metodykę szacowania pokrycia radiowego sieci komórkowych poszczególnych operatorów, opisaną w raporcie.

Przyjęte założenia mogą powodować, że w niektórych sytuacjach wyniki oszacowania mogą być zaniżone, albo zawyżone. W szczególności, przyjęcie dla pokrycia ludnościowego, że "obszar gminy jest pokryty, jeśli znajduje się w nim co najmniej jedna stacja", powoduje, że stacja obejmująca swoim zasięgiem więcej niż jedną gminę i tak zostanie zakwalifikowana jako stacja pokrywająca wyłącznie "swoją" gminę, co może być powodem niedoszacowania ilości gmin objętych zasięgiem tej stacji - napisał UKE w opublikowanym dziś w komunikacie.

Prezes UKE przeanalizował przedstawioną przez Aero2 metodologię obliczania pokrycia radiowego, opartą o wyznaczone metodami predykcji natężenia pola mapy zasięgu poszczególnych stacji bazowych, poddane następnie szczegółowej analizie GIS. Prezes UKE zaakceptował przedstawioną metodykę oraz kryteria przyjęte przy wykonywaniu analizy.

Należy jednak być świadomym faktu, że wyznaczone teoretycznie zasięgi stacji oraz wyliczone na tej podstawie pokrycie powierzchniowe i ludnościowe mogą odbiegać od zasięgów rzeczywistych, praktycznych, np. z powodu błędów metody predykcji natężenia pola czy też nieuwzględniania w analizie stopnia obciążenia poszczególnych stacji sieci - napisano w komunikacie.

Opierając się na przedstawionych wynikach analiz UKE stwierdza, że można przyjąć, iż obecnie nie ma podstaw do zakładania, iż Aero2 nie wywiązuje się z podjętych w ramach przetargu zobowiązań dotyczących rozwoju sieci. Zaznacza jednak, że ewentualne potwierdzenie takiego stanu w trybie administracyjnym musiałoby zostać poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowych kontroli rzeczywistego poziomu sygnałów w przyjętych punktach testowych.

Zobacz: treść wyjaśnień Aero2 w podaniem metodologii i wyników szacunków pokrycia kraju (plik .pdf; 4,47 MB).

Źródło tekstu: UKE, wł

Komentarze
Zaloguj się