DAJ CYNK

UKE pracuje z operatorami nad standaryzacją jakości usług

22.09.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2

Ważne 0

0

UKE poddaje konsultacjom środowiskowym projekt memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym - mobilnych i stacjonarnych.

UKE poddaje konsultacjom środowiskowym projekt memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym - mobilnych i stacjonarnych.

Przedmiotem prac w ramach memorandum będzie wspólne ustalenie przez UKE i pozostałych sygnatariuszy:
wykazu i definicji, wskaźników jakości usług, które będą publikowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
metodologii dokonywania obiektywnego pomiaru wskaźników jakości,
trybu oraz formy informowania o wskaźnikach jakości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (m.in. w ofertach, umowach, czy w inny dostępny powszechnie sposób).

Sygnatariuszami memorandum mogą być przedstawiciele administracji publicznej, organizacje pozarządowe, izby i zrzeszenia gospodarcze oraz przedsiębiorcy świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne, jak i organizacje konsumenckie.

Z informacji TELEPOLIS.PL wynika, że PTC złożyła następujące propozycje w kwestii badania jakości operatorów mobilnych:

Usługi głosowe:
CSSR (Call Setup Success Rate) - skuteczność zestawiania połączeń,
Drop Rate - współczynnik zerwanych połączeń,
POLQA - pomiar jakości głosu.

Internet
FTP UL/DL - pomiar maksymalnej szybkości pobierania / wysyłania pliku,
HTTP - pomiar szybkości pobierania stron www,
RTT - pomiar opóźnień.

Obsługa klienta:
czas oczekiwania na uzyskanie połączenia z numerami usług świadczonych z udziałem personelu.

Reklamacje:
wskaźnik ilości reklamacji rozpatrzonych w terminie.

Zasięg:
uśredniony poziom sygnału 2G / 3G na mierzonym obszarze.

Zobacz: projekt memorandum (plik .pdf; 169 kB).

Źródło tekstu: UKE, wł

Komentarze
Zaloguj się