DAJ CYNK

TP S.A. musi usprawnić Błękitną Linię

05.07.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 551

Ważne 0

0

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał decyzję określającą zakres naruszenia prawa w wyniku działania systemu "Błękitnej Linii" Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz nakazał usunięcie wszystkich nieprawidłowości w ciągu 90 dni.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał decyzję określającą zakres naruszenia prawa w wyniku działania systemu "Błękitnej Linii" Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz nakazał usunięcie wszystkich nieprawidłowości w ciągu 90 dni.

Podczas przeprowadzonej od 20 stycznia do 15 kwietnia 2004 r. kontroli funkcjonowania systemu umożliwiającego składanie zamówień i obsługę abonentów TP S.A. na odległość, tzw. "Błękitna Linia TP" zbadano przestrzeganie ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

W szczególności kontrolą objęto realizację przyjmowanych na odległość zgłoszeń, zamówień usług telekomunikacyjnych, reklamacji, a także warunki ograniczania i zawieszania przez TP S.A. świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz udzielania abonentom odszkodowań.

Kontrola wykazała, że "Błękitna Linia TP", nie funkcjonuje prawidłowo, a operator przed wprowadzeniem systemu niewłaściwie oszacował jego obciążenia. Szacunki te oparte były na danych historycznych, tj. ruchu jaki panował w Biurach Obsługi Klientów (BOK) i liczbie załatwianych tam spraw. Co więcej, wprowadzenie "Błękitnej Linii TP" było połączone z jednoczesną z likwidacją wszystkich BOK w kraju, na których miejsce wprowadzono zaledwie 24 Punkty Obsługi Klienta.

Nie bez znaczenia pozostała również ograniczona w początkowym okresie liczba konsultantów, w większości rekrutowanych spośród byłych pracowników BOK. Liczba ta została później powiększona o studentów zatrudnianych na umowy zlecenia po zaledwie dwutygodniowych szkoleniach w zakresie wprowadzonych procedur wewnętrznych i wykorzystywanych systemów informatycznych. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że praca osób obsługujących "Błękitną Linię TP" została zorganizowana w sposób uniemożliwiający bieżące realizowanie zgłoszeń składanych przez abonentów. Dla przykładu, w trakcie kontroli w Częstochowie stwierdzono, że 18 doradców miało na swoich imiennych listach zadań 3 589 zgłoszeń do realizacji, które oczekują na realizację od 11 do 120 dni.

Po zbadaniu materiału z kontroli w dniu 27 maja 2004 r. Prezes URTiP podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia zakresu naruszenia przez TP S.A. przepisów prawa i ustalenia terminu ich usunięcia.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się