DAJ CYNK

TP przegrała kasację 11 mln zł kary od UOKiK

18.03.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3741

Ważne 0

0

17. marca Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej. Skarga dotyczyła decyzji Prezesa UOKiKz 2006 roku, nakładającej na spółkę 11 mln zł kary za nadużywanie pozycji dominującej.

17. marca Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej. Skarga dotyczyła decyzji Prezesa UOKiKz 2006 roku, nakładającej na spółkę 11 mln zł kary za nadużywanie pozycji dominującej.

W 2006 roku Prezes UOKiK uznał, że praktyka TP, polegająca na uzależnieniu zawarcia umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu (neostrada tp) od korzystania z usługi telefonicznej świadczonej przez tego samego przedsiębiorcę w oparciu o analogową linię telefoniczną, stanowi ograniczenie konkurencji i nakazał jej zaniechanie. Za praktykę antykonkurencją uznał także utrudnianie konsumentom korzystania z usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez innych operatorów, poprzez oferowanie wyłącznie planów telefonicznych, w których cenę wkalkulowana jest opłata za połączenia telefoniczne oraz stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 1. marca 2006 roku. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 11 mln zł.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że Prezes Urzędu właściwie ustalił rynek, którego dotyczyło postępowanie. Ponadto uznał, że zatwierdzenie planów taryfowych i regulaminów TP przez Prezesa UKE, zawierających kwestionowane przez UOKiK praktyki, nie stanowiło przeszkody do prowadzenia postępowania antymonopolowego. W styczniu 2009 roku w całości apelację spółki oddalił Sąd Apelacyjny.

Telekomunikacja Polska wpłaciła 11 mln zł kary, nałożonej przez Prezesa UOKiK, w listopadzie 2009 roku. Kary wpłacane przez przedsiębiorców trafiają do budżetu państwa.

Źródło tekstu: UOKiK

Komentarze
Zaloguj się