DAJ CYNK

TP podpisała pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 704

Telekomunikacja Polska - największy w kraju dostawca usług szerokopasmowych - podpisała Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce. Ten sygnowany przez kilkadziesiąt firm apel o wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju Internetu trafi do Sejmu, Senatu, rządu i administracji samorządowej.

Telekomunikacja Polska - największy w kraju dostawca usług szerokopasmowych - podpisała Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce. Ten sygnowany przez kilkadziesiąt firm apel o wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju Internetu trafi do Sejmu, Senatu, rządu i administracji samorządowej.

Polska, mimo iż jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków szerokopasmowego dostępu do Internetu na świecie, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej nie wypada dobrze. Dlatego zdaniem sygnatariuszy Paktu, potrzebne są działania sprzyjające upowszechnianiu szerokopasmowego dostępu do sieci. To wyzwanie dla całego sektora teleinformatycznego w Polsce.

Ze względu na skalę i znaczenie niezbędnych przedsięwzięć, powinno ono również należeć do podstawowych priorytetów polityki państwa. Skuteczność działań państwa w tej dziedzinie będzie miała znaczący wpływ na konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w świecie, warunki inwestowania w Polsce, rynek pracy, edukację, bezpieczeństwo i jakość życia obywateli - uważają sygnatariusze Paktu.

W związku z tym apelują o działania:
promujące rozwój nowoczesnych, technik informacyjnych,
sprzyjające nowym inwestycjom w dziedzinie usług i sieci łączności elektronicznej, w tym przede wszystkim w obszarze infrastruktury dostępowej,
regulacyjne wobec rynku, które będą wspierać rozwój konkurencji, sprzyjającej interesom użytkowników,
zapewniające model rynku oparty na opłacalności inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, w tym usuwanie barier administracyjnych i prawnych w prowadzeniu inwestycji,
wprowadzające rozwiązania prawno-podatkowe pozwalające na obniżenie kosztów dostępu do Internetu i wykorzystanie usług w szerokopasmowych sieciach łączności elektronicznej,
na rzecz przejrzystej polityki tworzenia rządowych projektów teleinformatycznych.

Sygnatariusze deklarują wolę współdziałania w uzgodnieniu zasad i norm wspomagających rozwój infrastruktury dostępowej w Polsce, które zapewnią m.in. większą dostępność do szerokopasmowych sieci łączności elektronicznej, powszechną edukację, współpracę z placówkami zapewniającymi wykorzystanie Internetu do celów edukacyjnych oraz z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu transferu wiedzy i rozwoju technologii. Uważają też za niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z sieci łączności elektronicznej, przeciwdziałanie naruszaniu interesów użytkowników i ich dóbr osobistych, przeciwdziałanie naruszaniu prawa z wykorzystaniem usług i sieci łączności elektronicznej.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Telekomunikacja Polska

Przewiń w dół do następnego wpisu