DAJ CYNK

TP będzie podważała obowiązywanie wyroku arbitrażu z DPTG w Polsce

17.09.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3278

Ważne 0

0

Telekomunikacja Polska nie zapłaciła DTPG 1,57 mld zł zasądzonych przez sąd arbitrażowy w Wiedniu, co - według wyroku - miało zostać zrobione do końca dzisiejszego dnia. Zapowiada się na batalię sądową w Austrii i Polsce.

Telekomunikacja Polska nie zapłaciła DPTG 1,57 mld zł zasądzonych przez sąd arbitrażowy w Wiedniu, co - według wyroku - miało zostać zrobione do końca dzisiejszego dnia. Zapowiada się na batalię sądową w Austrii i Polsce.

Telekomunikacja Polska, reprezentujące ją kancelarie prawne oraz niezależni eksperci z renomowanej angielskiej firmy konsultingowej uważają, że wysokość zasądzonej kwoty wielokrotnie przewyższa rzeczywistą wartość przedmiotu sporu z DPTG i tym samym, podobnie jak wiele elementów uzasadnienia wyroku, narusza podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce. Oznacza to, że Telekomunikacja Polska, działając w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy nie może dokonać płatności na rzecz DPTG w terminie 14 dni oznaczonym w orzeczeniu nie wyczerpawszy najpierw wszystkich dostępnych środków prawnych - napisała spółka w komunikacie przesłanym TELEPOLIS.PL.

W wypadku wystąpienia przez DPTG o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wiedeńskiego sądu arbitrażowego w Polsce, TP zapowiada wniesienie o odmowę stwierdzenia jego wykonalności na wszystkich szczeblach postępowania, włącznie z kasacją w Sądzie Najwyższym.

TP ma także możliwość wykorzystania trzyinstancyjnej drogi sądowej w Austrii. Do 3. grudnia ma czas na odwołanie się od orzeczenia arbitrażowego do sądu pierwszej instancji poprzez wniesienie skargi o jego uchylenie. Telekomunikacja Polska rozważa także użycie innych środków prawnych.

Na mocy umowy podpisanej w kwietniu 1991 roku pomiędzy przedsiębiorstwami Poczta Polska Telegraf i Telefon oraz PHZ Elektrim a DPTG został wybudowany system światłowodowy. Strony oceniły wartość dostaw DPTG niepokrytych płatnościami strony polskiej w trakcie realizacji projektu na około 17 mln euro. Do roku 2006 strona duńska otrzymała od Telekomunikacji Polskiej ponad 84 mln euro.

Po 19 latach od zawarcia umowy Telekomunikacja Polska została zobowiązana przez sąd arbitrażowy w Wiedniu do wypłaty stronie duńskiej kwoty wielokrotnie przekraczającej wartość zrealizowanej dostawy - napisała TP w komunikacie.

Szerzej o arbitrażu pisaliśmy w tej wiadomości.

Źródło tekstu: Telekomunikacja Polska

Komentarze
Zaloguj się