DAJ CYNK

Szybki Internet dla Podkarpacia

14.03.2011

Dodane przez: ringu

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego, podpisali umowę o dofinansowaniu projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego, podpisali umowę o dofinansowaniu projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie.

Jest to czwarta, po Samorządach Województw: Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego, podpisana umowa o dofinansowanie w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Projekt zakłada budowę internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w swoich regionach poprzez sieci dostępowe zbudowane w oparciu o węzły dostępowe przyłączone w danej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego.

Poprzez taki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Budżet całego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej obejmującego wszystkie pięć województw Polski Wschodniej oparty jest głównie o środki funduszy europejskich i wynosi 300 mln euro (z tego na dofinansowanie z EFRR przypada ok. 255 mln euro, a na wkład własny samorządów województw ok. 45 mln euro).

Budżet projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" wynosi blisko 300 mln zł (296 mln zł). Łączna kwota dofinansowania projektu to 231,7 mln zł, natomiast wkład własny Samorządu Województwa - ponad 12 mln zł (12,2 mln zł).

Źródło tekstu: PARP

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy