DAJ CYNK

Super okazja w sieci Idea

Dodane przez: sirmark

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 789

W sieci Idea od 22 września 2004 r. (do odwołania), obowiązuje promocja Super Okazja.

W sieci Idea od 22 września 2004 r. (do odwołania), obowiązuje promocja Super Okazja.

Promocja polega na przyznaniu 50% rabatu na wybrany abonament, podwójnego pakietu darmowych minut oraz bezpłatnej usługi Sekunda PRO przy zakupie nowej aktywacji w Nowej Idei Optimie w planie taryfowym NIO 15 - 240 oraz zakupie telefonu Alcatel OT320. Cena telefonu w promocji wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) dla planów taryfowych (NIO 15 - 240). Promocja jest dostępna przy podpisaniu umowy na okres 24 miesiący.


Benefity promocyjne dla klienta korzystającego z promocji:
1) 50% rabatu na abonament w wybranym planie taryfowym począwszy od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego przez 12 kolejnych
2) podwójny pakiet darmowych minut:
• dostępny po wyczerpaniu pakietu minut/SMS-ów dostępnego w ramach abonamentu,
• wielkość pakietu minut jest zależna od posiadanego przez Abonenta planu taryfowego:
- Nowa Idea Optima 15 - 15 dodatkowych minut,
- Nowa Idea Optima 30 - 30 dodatkowych minut,
- Nowa Idea Optima 60 - 60 dodatkowych minut,
- Nowa Idea Optima 90 - 90 dodatkowych minut,
- Nowa Idea Optima 120 - 120 dodatkowych minut,
- Nowa Idea Optima 240 - 240 dodatkowych minut,
• nie podlega usłudze Kapitał Minut - niewykorzystanie minuty z dodatkowego pakietu nie przechodzą na następny miesiąc
• promocyjne minuty są wykorzystywane na połączenia wyłącznie w sieci Idea
• promocyjne minuty w pakiecie są wymienne na SMS-y [SMS-y także tylko w ramach sieci IDEA]
• pakiet promocyjnych minut obowiązuje przez 12 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych
• pakiet promocyjnych minut nie jest pro-ratowany (jest dostępny od początku kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego po aktywacji)
• w chwili zmiany planu taryfowego w Nowej Idei Optimie, zmienia się wartość podwojonego pakietu darmowych minut.
3) darmowa aktywacja oraz bezpłatne korzystanie z usługi Sekunda Pro - usługa aktywowana jest automatycznie w momencie aktywacji kontraktu

Wszystkie benefity promocyjne obowiązują przez 12 pełnych okresów rozliczeniowych, po tym okresie wszystkie benefity promocyjne są deaktywowane.

Zobowiązania klienta przy skorzystaniu z promocji
a. osoby uprawnione do skorzystania z oferty - wg standardu Nowa Idea Optima
b. standardowa procedura zawierania umowy z abonentem
c. Umowa zawierana jest na 24 miesiące. W tym okresie użytkownik zobowiązany jest do:
• Utrzymywania aktywnego numeru w sieci IDEA,
• Niedokonywania odłączenia czasowego na życzenie abonenta,
• Niedokonywania zmiany abonenta.
d. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika jednego z powyższych warunków, co będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez użytkownika z przyczyn leżących po jego stronie lub w razie rozwiązania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie użytkownika, określonych w Regulaminie świadczenia usług, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 750,- zł, co stanowi specjalną opłatę za odłączenie od sieci PTK Centertel Sp. z o.o.
e. Aktywacja w planie taryfowym NIO 60-240 jest bezpłatna.
f. MIGRACJE: Zmiana planu taryfowego na jeden z NIO 15 - 240, Pakiet DoMowy oraz Idea dla Firm jest płatna zgodnie z Cennikiem usług. Opłata cennikowa za zmianę planu taryfowego z dowolnego planu Nowa Idea Optima na plan o mniejszej ilości bezpłatnych minut wynosi 25 PLN netto, z zastrzeżeniem, że przy zmianie dokonanej w okresie 6 pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych klient zostanie dodatkowo obciążony opłatą specjalną (opłata wyrównująca brak opłaty aktywacyjne w wyższych planach taryfowych) w wysokości:
• 50 zł przy zmianie z NIO 60-240 na NIO 15, NIO 30 lub PDM

W przypadku migracji na Pakiet Domowy oraz wybrany plan taryfowy Idei dla Firm benefity promocyjne przepadają. Zmiana planu taryfowego z NIO 15 - 240 na Idea dla Firm jest możliwa po 6 pełnych okresach rozliczeniowych i po przedstawieniu przez Abonenta odpowiednich dokumentów.
Opłata ta pobierana jest jednorazowo (przy pierwszej migracji), kolejne migracje nie są obciążone tymi opłatami dodatkowymi.
g. W ramach oferty Abonent uprawniony jest do zakupu takiej ilości kontraktów, jaka wynika dla jego klasy kredytowej oraz tokenów.
h. Promocja ta nie łączy się z żadna inna promocją

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Idea

Przewiń w dół do następnego wpisu