DAJ CYNK

SOKiK zmniejszył TP karę za niedostarczenie potrzebnych informacji UKE

22.10.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

21. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył Telekomunikacji Polskiej karę nałożoną przez UKE w związku z nieudzielaniem kompletnych informacji na potrzeby prowadzenia przez Urząd analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy.

21. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył Telekomunikacji Polskiej karę nałożoną przez UKE w związku z nieudzielaniem kompletnych informacji na potrzeby prowadzenia przez Urząd analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy.

SOKiK zmienił zaskarżona decyzję, w ten sposób, że nałożoną karę zmniejszył z 5 mln zł do 50 tys. zł. Szerzej o karze nałożonej prawie dokładnie 2 lata temu pisaliśmy w tej wiadomości, a o stanowisku TP - w tej wiadomości.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż odwołanie TP zasługuje na uwzględnienie w części. W ocenie Sądu, doszło niewątpliwie do nieprzekazania pełnych danych żądanych przez Prezesa UKE. Odnośnie do podnoszonej przez TP okoliczności, iż w rozmowie z pracownikiem UKE pracownik TP uzyskał informację, że powód nie musi przekazywać wszystkich żądanych w pisemnym wezwaniu danych Sąd uznał, że nieuprawnione jest twierdzenie, iż pracownik wskazany w piśmie do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości był uprawniony do zmiany zakresu żądanych danych w trakcie rozmowy telefonicznej, zdaniem Sądu skuteczna zmiana zakresu żądanych danych mogła nastąpić jedynie na piśmie.

Sąd wskazał, iż w jego ocenie nałożona kara w wysokości 5 mln zł jest zbyt wysoka a w uzasadnieniu decyzji brak jest wskazania przesłanek, dla których Prezes UKE wymierzył karę w takim wymiarze. Zdaniem Sądu kara w wysokości 50 tys. zł jest karą odpowiednią do zakresu naruszenia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się