DAJ CYNK

SOKiK uznał klauzule w umowach P4 za niedozwolone

30.04.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 11

Ważne 0

0

P4 stosował niedozwolone zapisy w umowach z abonentami. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedopuszczalne m.in. natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku zalegania z płatnościami - poinformował UOKiK.

P4 stosował niedozwolone zapisy w umowach z abonentami. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedopuszczalne m.in. natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku zalegania z płatnościami - poinformował UOKiK.

Zdaniem UOKiK, w przypadku zalegania z rachunkami operator powinien powiadomić abonenta o zaległościach, np. wysyłając mu wezwanie do zapłaty i wyznaczyć dodatkowy termin na ich uregulowanie. Dopiero w przypadku dalszych opóźnień, zgodnie z umową i prawem, można rozwiązać umowę z konsumentem niepłacącym za rachunki.

Rozwiązanie kontraktu ze skutkiem natychmiastowym może narażać konsumenta na dotkliwe straty ekonomiczne. Często wiąże się bowiem z obowiązkiem zwrotu ulgi przyznanej wcześniej przez operatora (np. na zakup telefonu). Konsument może więc nagle - bez wcześniejszego powiadomienia - zostać obciążony koniecznością zwrotu świadczeń, często o dużej wartości - wskazał UOKiK.

SOKiK za niedozwoloną uznał też klauzulę, zgodnie z którą operator może rozwiązać natychmiastowo umowę w przypadku działania na szkodę operatora lub korzystania z usług świadczonych przez operatora niezgodnie z prawem lub umową.

Zdaniem UOKiK, w tym przypadku operator zbyt ogólnie określił okoliczności, w jakich może ukarać konsumenta zaprzestaniem lub zawieszeniem świadczenia usług. Pojęcia takie jak: działanie na szkodę operatora i korzystanie z usług świadczonych przez operatora niezgodnie z umową są nieprecyzyjne i nie pozwalają abonentom na ocenę, w jakich okolicznościach może nastąpić rozwiązanie umowy.

Sąd zakwestionował też klauzulę, zgodnie z którą operator może natychmiastowo rozwiązać umowę w przypadku nieprzedstawienia przez abonenta wszystkich dokumentów wymaganych przez operatora do zawarcia umowy. Urząd podał, że nie kwestionuje konieczności weryfikacji dokumentów przedstawionych przez abonenta. Powinno to jednak odbyć się na etapie przedkontraktowym, a konsument nie powinien być obarczany skutkami nierzetelnego zbadania dokumentów przed zawarciem umowy.

Zakwestionowana została też klauzula, zgodnie z którą klient musiał płacić 50 zł za ponowne włączenie do sieci Play po zawieszeniu połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności. UOKiK wskazał, że operator ma prawo pobierania odsetek ustawowych z tytułu przekroczenia terminu płatności, dlatego nie powinien obciążać abonentów dodatkową opłatą za ponowne włączenie do sieci.

Spółka P4 ma prawo wniesienia apelacji od wyroku SOKiK. W przypadku uprawomocnienia się postanowienia wpisywane są do rejestru klauzul niedozwolonych. Od tej chwili ich stosowanie w relacjach z konsumentami jest zakazane.

Skierowanie pozwu do SOKiK było efektem kontroli wzorców umów operatorów telefonii komórkowej przeprowadzonej przez UOKiK na początku 2009 roku, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości. Do sądu zostały wysłane pozwy przeciwko trzem z nich. W listopadzie 2009 roku zapadł wyrok w sprawie Centertela, gdzie SOKiK uznał za niedozwolone wszystkie klauzule zakwestionowane przez UOKiK. W lutym tego roku sąd uznał za niezgodne z prawem również niektóre klauzule kwestionowane przez UOKiK w PTC.

Polkomtel uniknął sprawy sądowej, bo sam zmienił regulamin. Chodzi o słynną zmianę z 1. lipca 2009 roku, co skutkowało możliwością wypowiedzenia umów przez abonentów, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości i tej wiadomości. Teraz, po nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie w lipcu zeszłego roku, zmiany regulaminu wynikające z nowelizacji innych przepisów bądź wyroków takich, jak ten, klienci nie będą mogli rozwiązać umowy bez zwrotu udzielonej ulgi.

Źródło tekstu: PAP, wł

Komentarze
Zaloguj się