DAJ CYNK

SOKiK podtrzymał 500 tys. zł kary dla TP za niedostarczenie na czas umów

22.10.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

21. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę nałożoną na Telekomunikację Polską przez UKE w związku z niewypełnieniem obowiązku dostarczania dokumentów umów o dostępie w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej.

21. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę nałożoną na Telekomunikację Polską przez UKE w związku z niewypełnieniem obowiązku dostarczania dokumentów umów o dostępie w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Szerzej o karze w wysokości 500 tys. zł, nałożonej przez UKE na TP pisaliśmy w tej wiadomości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wbrew twierdzeniom TP, na tym operatorze ciążył wynikający Prawa Telekomunikacyjnego obowiązek przekazania tekstów umów w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej. SOKiK wskazał także, iż decyzją Prezesa UKE TP została określona jako podmiot o znaczącej pozycji na wspomnianym rynku, co w ocenie składu orzekającego powodowało konieczność przedkładania Prezesowi UKE umów. Poza tym Sąd podniósł, iż Prezes UKE stosownymi pismami wzywał TP do przedłożenia tych umów, co nawet gdyby przyjąć, iż taki obowiązek nie istniał przesądzałoby o konieczności ich przedłożenia. W sumie TP przedłożyła 554 umowy z uchybieniem 14 dniowego terminu.

Sąd wskazał ponadto, że nałożona kara nie może zostać uznana za wygórowaną biorąc pod uwagę, iż naruszenie dotyczyło wskazanej powyżej liczby umów, przez okres blisko 4 lat, a Prezes UKE mógł nałożyć karę do 3% przychodu uzyskiwanego przez TP.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się