DAJ CYNK

SOKiK podtrzymał 2 mln zł kary dla TP za problemy z numerami alarmowymi

08.10.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 9

Ważne 0

0

8. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln zł za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999. Wyrok nie jest prawomocny.

8. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln zł za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999. Wyrok nie jest prawomocny.

Kara została nałożona 2. czerwca 2010 roku. Szeroko opisywaliśmy to w tej wiadomości, wraz z podaniem okoliczności faktycznych.

Sąd stwierdził, że odwołanie TP nie zasługiwało na uwzględnienie. Przepisy Prawa telekomunikacyjnego mają bowiem jasną i jednoznaczną treść i nakładają na TP dwa obowiązki:
obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi,
obowiązek kierowania połączeń do numerów alarmowych, niezależnie od takiego, z której sieci jest inicjowane połączenia na numer alarmowy.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał również, że obowiązki wynikające z art. 77 Prawa telekomunikacyjnego mają charakter stały i każda przerwa w dostępie do numerów alarmowych stanowi uchybienie tym obowiązkom, chyba że jest następstwem okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

W ocenie Sądu charakter uchybienia, którego dopuściła się TP i to, że stwierdzono je w wielu miejscach sprawia, że przedmiotowe uchybienie jest szczególnie dotkliwe z punktu wiedzenia interesu publicznego.

Ponadto Sąd wyjaśnił, że wymierzona przez Prezesa UKE kara pieniężna nie jest wygórowana, jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż jej wysokość oscyluje w pobliżu dolnej granicy zagrożenia.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się