DAJ CYNK

SOKiK obniżył Centertelowi karę za niepoinformowanie użytkowników Zetafonu

07.11.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

6. listopada Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył z 2,5 mln zł do 1 mln zł karę nałożoną przez UKE na Centertel za naruszenie obowiązków informacyjnych względem użytkowników Zetafonu. Wyrok jest nieprawomocny.

6. listopada Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył z 2,5 mln zł do 1 mln zł karę nałożoną przez UKE na Centertel za naruszenie obowiązków informacyjnych względem użytkowników Zetafonu. Wyrok jest nieprawomocny.

Szerzej o karze nałożonej na Centertel w maju 2011 roku pisaliśmy w tej wiadomości.

Chodzi o obowiązki przewidziane w art. 61 ust 5 i 6 Prawa telekomunikacyjnego w brzmieniu aktualnym w dacie wprowadzenia zmian w cenniku operator:
doręczenia abonentowi na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, treści zmiany w cenniku oferty Zetafon,
poinformowania abonenta o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany,
poinformowania abonenta, iż w przypadku podwyższenia cen operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także prawo do zwrotu ulgi.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podniósł, iż co do zasady nałożenie kary pieniężnej na Centertel było słuszne, ponieważ doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych, o których mowa w zaskarżonej decyzji. Sąd wskazał przykładowo na pkt 22 warunków oferty promocyjnej Zetafon, który przewiduje po stronie użytkownika obowiązek dokonywania doładowań karty SIM wskazanej w umowie o udział w promocji, aby stwierdzić, że jest to rodzaj opłaty za świadczenie przez Centertel usług telekomunikacyjnych (w systemie prepaid). W takiej sytuacji bowiem użytkownik wnosi na rzecz Centertelu należność za usługi telekomunikacyjne przedpłacone. W ocenie Sądu, charakteru umowy o udział w promocji Zetafon, ewidentnie obejmującej swym zakresem świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie zmienia również to, że we wnoszonej przez użytkownika opłacie za świadczenie przez Centertel usług telekomunikacyjnych może być jednocześnie skalkulowana w określonym ułamku należność za aparat telefoniczny.

W ocenie Sądu zasadne było natomiast obniżenie kary pieniężnej nałożonej na Centertel, ponieważ zakres określonych decyzją naruszeń oraz dotychczasowa działalność Spółki nie przemawiały za utrzymaniem tak wysokiej kary.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się