DAJ CYNK

Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

07.05.2010

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3386

Ważne 0

0

7. maja Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Spośród wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat, Sejm odrzucił poprawkę nr 12, pozostałe poprawki zostały przyjęte.

7. maja Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Spośród wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat, Sejm odrzucił poprawkę nr 12, pozostałe poprawki zostały przyjęte.

Nowe przepisy znacznie ułatwią prowadzenie inwestycji, likwidują bowiem liczne bariery, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujące przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Usprawnią także proces wydatkowania unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój szerokopasmowego internetu.

Ustawa określa:
formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi,
zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej,
zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych, np. jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadającego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nie będzie mógł odmówić instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej,
prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych,
zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa zostanie skierowana do podpisu Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się