DAJ CYNK

Ruszają połączenia pomiędzy CenterNetem a P4

26.05.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 5578

Ważne 0

0

Najprawdopodobniej jeszcze dziś zostanie uruchomiony punkt styku między P4 a CenterNetem. Połączenia między dwiema sieciami były niemożliwe od początku lutego.

Najprawdopodobniej jeszcze dziś zostanie uruchomiony punkt styku między P4 a CenterNetem. Połączenia między dwiema sieciami były niemożliwe od początku lutego.

Zarząd Centernet zgodził się na współpracę z P4 przy zapobieganiu i eliminowaniu nadużyć telekomunikacyjnych na styku naszych sieci. Dostaliśmy podpisany aneks, który negocjowaliśmy od lutego 2010. Połączenia z sieci Play do klientów Centernet zostaną wkrótce uruchomione. Być może nawet jeszcze w dniu dzisiejszym - napisał na swoim blogu Marcin Gruszka, rzecznik P4.

Szerzej o problemie pisaliśmy w felietonie Gwiazdki, gwiazdki widzę...

Źródło tekstu: blogplay.pl

Komentarze
Zaloguj się
93. ~mirekb
0

2010-05-31 00:07:19

dobra dysputa..podobnie jak w przypadku postepowania UKE w zakresie umowy o polaczeniu sieci polkomtel i netia jesli idzie o numerację typu 80x yyyyyy..tam dopiero sie prawnicy polkomtela żrą z uke, aż miło poczytac..tutaj nie bedzie nic a uke nawet nie wyda stanowiska bo uke nie wszedzie i nie zawsze może ingerowac mimo dosyć szrokich uprawnień

Odpowiedz

92. ~EsiuWWW
0

2010-05-30 23:44:28

@90 Oczywiście ze nie musi. Tylko przeczytaj jakimi kryteriami powinien kierować się Prezes UKE jeżeli chodzi o swoje działania zgodnie z PT. Ustawa na pierwszym miejscu wymienia dobro odbiorcy końcowego i co, przez 4 miesiące klienci maja zablokowaną możliwość wykonywania połączeń do danej sieci tylko dlatego że jakiś op/opy chce mieć z tego większe zyski. To jest zwyczajna kpina. Nie dziwie się Play-owi tylko że interes P4 nie jest tożsamy z interesami których bronić ma UKE. Jeżeli dwie spółki nie potrafiły się dogadać a sprawa się przeciągała obowiązkiem Prezesa UKE było interweniować a sprawą ewentualnych roszczeń czy zażaleń na wydawane decyzje powinien zająć się sąd/sąd administracyjny, do tego zostały powołane.

Odpowiedz

91. ~znawca
0

2010-05-30 23:27:52

nie musi "automatycznie" równać się karze.

Odpowiedz

90. ~znawca
0

2010-05-30 23:26:52

@89. To racja, ale zwróć uwagę na zwrot: "biorąc pod uwagę adekwatność danego obowiązku do zidentyfikowanego problemu". Zgodnie z tym zapisem, nie dotrzymanie warunków umowy połączenia sieci, przy uzasadnionych wątpliwościach co do intencji drugiej strony, nie musi "automatycznej" równać się karze.

Odpowiedz

89. ~EsiuWWW
0

2010-05-30 22:56:44

@88 Art. 45. Prezes UKE moŜe, biorąc pod uwagę adekwatność danego obowiązku do zidentyfikowanego problemu, proporcjonalność oraz cele określone w art. 1 ust. 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 3, w drodze decyzji, nałoŜyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do uŜytkowników końcowych obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia uŜytkownikom końcowym tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z uŜytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym obowiązek wzajemnego połączenia sieci.

Odpowiedz

88. ~znawca
0

2010-05-30 22:46:37

@87. Tylko zauważ jedno, że umowa została zawarta. Punkt styku działa. Jedynie możliwość dzwonienia użytkowników jednego z operatorów została czasowo zablokowana. Nie wydaje mi się, aby taką sytuacje regulowało PT :(. Z tego względu UKE miało związane ręce.

Odpowiedz

87. ~
0

2010-05-30 22:37:47

@86 Bardzo ciekawe Art. 29. Prezes UKE może z urzędu, w drodze decyzji, zmienić treść umowy o dostępie telekomunikacyjnym lub zobowiązać strony umowy do jej zmiany, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług. Sory ale PT przez ciebie przytoczone stwierdza zupełnie co innego

Odpowiedz

86. ~znawca
0

2010-05-30 22:17:54

@85. Esiu, ja może i zapominam, że w konflikcie CN vs P4 poszkodowana została trzecia strona, ale za to ty niewłaściwie kierujesz swoje pretensje do UKE. Przecież wskazałem tobie odpowiednie artykuły PT, które o problemach łączenia sieci mówią. Żaden urząd nie może działać poza prawem. Już bardzie UOKiK mógłby tą sprawą się zająć, ale chyba nikt nie złożył zażalenia ;).

Odpowiedz

85. ~EsiuWWW
0

2010-05-30 22:10:20

Ano wyskakuje z KPA dlatego że jest to obowiązujący akt prawny regulujący prace wszystkich urzędów w tym kraju. Jedyną działką w której KPA póki co się nie stosuje są fundusze unijne a i to zostało już zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Więc termin 2 miesięczny wydania decyzji obowiązuje także w UKE nawet jeżeli zakres merytorycznej działalności urzędu oparty jest na innym akcie prawnym.

Odpowiedz

84. ~EsiuWWW
-1

2010-05-30 22:04:56

@83 Abstrahując od meritum tego sporu bo dla mnie nie to jest teraz najistotniejsze to jedna mała uwaga, Ty skupiasz się tylko na dwóch stronach tej sprawy. Pytanie a co z trzecią stroną która tutaj występuje ??. Tą trzecią stroną są klienci tych firm, których to interesy zostały w wyniku tego sporu ewidentnie naruszone,jeżeli nie jest tak jak przypuszczam że w P4 mają świadomość tego klosza ochronnego to UKE dała piękny sygnał pozostałym skoro przez ponad kwartał można blokować klientom możliwość wykonywania połączeń a jedynym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy jest nieumiejętność dogadania odnośnie należności pomiędzy podmiotami, to pytanie zasadnicze od czego te UKE i UOKiK w zasadzie są i dlaczego w ich postępowaniu interes społeczny, czyli interes klientów w imieniu których tak naprawdę działają jest podrzędny w stosunku do interesu jakiegoś/jakichś podmiotów gospodarczych.

Odpowiedz

83. ~znawca
1

2010-05-30 21:48:57

@81. EsiuWWW. Po co mi tu "wyskakujesz" z KPA, kiedy w tym przypadku ważniejsze jest PT. Zgodnie z art. 76 PT operator publiczny o znaczącej pozycji rynkowej nie może odmówić połączenia sieci. Tyle, że P4 Sp. z o. o. nie posiada takiej pozycji, gdyż do tego musiałaby mieć 25% udział w rynku (zgodnie z art. 57). Poza tym punkt wymiany ruchu został uruchomiony i nie została złamana wcześniej zawarta umowa. Jedynie operator Play, obawiając się nadużyć i mając ku temu wyraźne podstawy, postanowił zablokować możliwość dzwonienia swoim abonentom do sieci wRodzinie do czasu podpisania nowej umowy z CenterNwetem gwarantującej współpracę przy ściganiu nadużyć. Jeszcze masz jakiś problem?

Odpowiedz

82. ~Poll
0

2010-05-30 20:51:31

@81 no tak ale w tym przypadku nie było mowy o nadużyciach tylko o prawdopodobnym ich powstaniu czemu zapobiec miał aneks a którego to nie cichła jedna ze stron podpisać. Swoich praw dochodzić w sądzie będą strony jeśli mimo aneksu do nadużyć będzie dochodziło. To zasadnicza różnica. Dostajesz coś ode mnie po konkurencyjnej cenie ale pod warunkiem, że nie będziesz tym handlował na boku. W tym celu zmuszam Cię do podpisania umowy a jak nie to Cię "blokuje". Jak umowę podpiszesz a okażesz się hochsztaplerem to dopiero wtedy mogę wystąpić na drogę w sądową, nie wcześniej.

Odpowiedz

81. ~EsiuWWW
-1

2010-05-30 19:51:21

@80 Wiesz co to jest KPA i jakie obowiązują w nim terminy ??. Dla spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Przepraszam ile trwała cała ta sytuacja z blokowaniem możliwości wykonywania połączeń. Kolejny przykład że UKE jako regulator rynku jest instytucja beznadziejną zresztą nie tylko on bo UOKiK też. Cele istnienia tych urzedów jest działanie dla dobra wspólnego, dobrem wspólnym jest rozwój konkurencyjności dla danego rynku nie robienie dobrze jednym z podmiotów na nim działających. Blokowanie możliwości wykonywania połączeń jest praktyką monopolistyczną która rozwoju konkurencyjności rynku na pewno nie służy a sprawy wzajemnych roszczeń pomiędzy podmiotami dochodzi się w sądach.

Odpowiedz

80. ~znawca
1

2010-05-30 19:31:56

@79. EsiuWWW, nie przyszła tobie do głowy trzecia ewentualność: mieli do takich działań solidne podstawy. Przedstawili dokładnie sprawę w UKE, a ta instytucja dała czas obu firmom na ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia nadużyć. Przecież na MTR postronna firma sama z siebie nie zarobi. Musi mieć umowę o podziale zysków z operatorem.

Odpowiedz

79. ~Poll
0

2010-05-30 19:19:35

@78 a możesz jaśniej ?

Odpowiedz