DAJ CYNK

Rada Telekomunikacji o nowym prawie

18.03.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 6

Ważne 0

0

Na marcowym posiedzeniu Rada Telekomunikacji przyjęła informację Wiceministra Infrastruktury o stanie prac nad nowym Prawem telekomunikacyjnym. Prezes URTiP poinformował o rozpoczęciu publicznej dyskusji o nowych możliwościach dla telefonii komórkowej.

Na marcowym posiedzeniu Rada Telekomunikacji przyjęła informację Wiceministra Infrastruktury o stanie prac nad nowym Prawem telekomunikacyjnym. Prezes URTiP poinformował o rozpoczęciu publicznej dyskusji o nowych możliwościach dla telefonii komórkowej. Obecny na posiedzeniu Rady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Wojciech Hałka poinformował o zakończeniu prac nad projektem nowej ustawy Prawo telekomunikacyjne. Projekt wraz z niezbędnymi aktami wykonawczymi został na początku marca skierowany do Sejmu. Projekt nowego Prawa telekomunikacyjnego jest aktem dostosowującym polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Zakłada usprawnienie rynku telekomunikacyjnego, zapewnienie uczciwej konkurencji i przede wszystkim zapewnienie ochrony interesów użytkowników usług telekomunikacyjnych. Przy projektowaniu nowego prawa kierowano się zapisami implementowanych Dyrektyw UE, dokumentem rządowym e-Polska na lata 2004-2006, a także dążeniem do zapewnienia spójności z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi. Wiceminister Hałka przypomniał, iż w listopadzie 2003 r. na posiedzeniu Rady Telekomunikacji odbyła się prezentacja i dyskusja nad "Założeniami do ustawy Prawo telekomunikacyjne". Przyjęte wówczas stanowisko Rady znalazło odzwierciedlenie w dalszych pracach nad przekształceniem tych ogólnych założeń w konkretne i szczegółowe zapisy projektu nowej ustawy. Konieczność przygotowania zupełnie nowego projektu ustawy, a nie kolejnej nowelizacji obecnego Prawa telekomunikacyjnego, wynikała z potrzeby precyzyjnej i pełnej implementacji nowych Dyrektyw Unii Europejskiej z 2002 r. Zgodnie z przedłożeniem rządowym nowa ustawa powinna wejść w życie z dniem akcesji Polski do struktur unijnych. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś poinformował Radę Telekomunikacji o najważniejszych pracach Urzędu, w tym o zaproszeniu do publicznej dyskusji na temat możliwości zagospodarowania nowych zasobów częstotliwości dla potrzeb telefonii komórkowej GSM 1800 MHz i UMTS. Nadesłane do końca maja 2004 r. do URTiP oficjalne stanowiska izb gospodarczych, operatorów i środowisk naukowych zostaną opublikowane na stronie internetowej www.urtip.gov.pl. Publiczna dyskusja nad wykorzystaniem nowych częstotliwości dla systemów GSM 1800 MHz i UMTS, pozwoli poznać opinię środowisk związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, jak również określić potencjalne zainteresowanie tymi zasobami ze strony operatorów. Zgłoszone stanowiska będą brane pod uwagę w trakcie dalszych przygotowań organizacyjno-prawnych i koncepcyjnych do zadysponowania tymi zasobami. Rada uzyskała informację o decyzji Prezesa URTiP w sprawie zatwierdzenia oferty ramowej połączenia sieci telekomunikacyjnych, przygotowanej przez Telekomunikację Polską S.A. Prezes Graboś poinformował także o zgłoszonym sprzeciwie do przedłożonych przez TP S.A. projektów: oferty ramowej w zakresie dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz podwyżki opłat za połączenia z Biurem Numerów TP.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się