DAJ CYNK

PTC podała wstępne wyniki za 3Q 2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 2521

Polska Telefonia Cyfrowa ogłosiła wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2004 r. Spółka wykazała wzrost kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych: większe przychody, wyższą EBITDA, znaczny wzrost liczby klientów. Silna pozycja PTC i uzyskane w III kwartale wyniki finansowe to efekt strategii skoncentrowania się PTC na najszybciej rozwijających się segmentach rynku oraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, właściwie wykorzystanej przez Spółkę.

Polska Telefonia Cyfrowa ogłosiła wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2004 r. Spółka wykazała wzrost kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych: większe przychody, wyższą EBITDA, znaczny wzrost liczby klientów. Silna pozycja PTC i uzyskane w III kwartale wyniki finansowe to efekt strategii skoncentrowania się PTC na najszybciej rozwijających się segmentach rynku oraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, właściwie wykorzystanej przez Spółkę.

W III kwartale 2004r. liczba klientów PTC przekroczyła 8 milionów, co według szacunków Spółki daje jej ponad 39% udział w rynku. Przychody Spółki zwiększyły się o około 13% - do 1,7 miliarda złotych. PTC szacuje swój udział w rynku pod względem przychodów na poziomie 36,5%. Wzrost liczby klientów o 39% w skali 12 miesięcy, głównie w segmencie prepaid, wiązał się ze spadkiem średniego wskaźnika ARPU z 79 złotych w III kwartale 2003 roku do 67 złotych w III kwartale bieżącego roku. Znacząco wzrósł ruch generowany przez klientów obu segmentów: prepaid i klientów płacących abonament. Jest to wynikiem istotnych obniżek cen usług oferowanych pod marką Era, jak i wprowadzenia usług bezabonamentowych Heyah. Obniżki cen wprowadzone przez PTC, a także nowatorskie podejście do sprzedaży usług pod nową marką, zainicjowały gruntowne zmiany na rynku i przyspieszyły wzrost penetracji usług telefonii komórkowej.

EBITDA wyniosła ponad 0,75 miliarda złotych, około 14% więcej niż w tym samym okresie 2003r. Wskaźnik EBITDA wyniósł około 45%. Zysk netto za III kwartał wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z trzecim kwartałem 2003r. (dokładne wyniki i wskaźniki finansowe zostaną podane w listopadzie 2004r.).

W III kwartale 2004 roku PTC istotnie zwiększyła nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci GSM. Łącznie inwestycje wyniosły około 236 milionów złotych, w porównaniu do 108 milionów złotych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

PTC wynegocjowała warunki nowej umowy kredytowej, która zastąpi dotychczasowe instrumenty finansowania Spółki. Kredyt w wartości 550 milionów Euro, udzielony przez 14 banków polskich i zagranicznych, pozwoli na istotne obniżenie kosztu finansowania PTC.

PTC uzyskała znakomite warunki finansowania dalszego rozwoju firmy, dzięki stałej poprawie wyników finansowych, obniżeniu stopnia zadłużenia, a także w wyniku uzyskania oceny wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym (‘investment grade’) – powiedział Jonathan Eastick, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Polski rynek telekomunikacyjny czeka boom inwestycyjny, jeżeli tylko zostaną utrzymane mechanizmy rynkowe i o ile nie pojawią się sztuczne bariery, np. nadmierna ingerencja regulatora. Rozwój operatorów, ogromny przyrost liczby abonentów, spadek cen połączeń dokonują się bowiem znacznie szybciej niż mówiły prognozy sprzed kilkunastu miesięcy. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego dostępne dla wszystkich technologie bezprzewodowe - ppowiedział Bogusław Kułakowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: PTC

Przewiń w dół do następnego wpisu