DAJ CYNK

Przetarg na częstotliwości 3,6 GHz

27.04.2005

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 513

Ważne 0

0

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił 27. kwietnia rozpoczęcie postępowania przetargowego na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6 - 3,8 GHz.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił 27. kwietnia rozpoczęcie postępowania przetargowego na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6 - 3,8 GHz.

Częstotliwości będące przedmiotem przetargu są przeznaczone do wykorzystania na obszarze całego kraju w służbie radiokomunikacyjnej stałej lądowej (sieci typu punkt - wiele punktów). Mogą być wykorzystywane dla systemów radiowego dostępu abonenckiego w sieciach stacjonarnych (np. dla usług szerokopasmowego dostępu do Internetu).

Ogłoszenie przetargu poprzedziły konsultacje projektu dokumentacji przetargowej, przeprowadzone w dniach 7. marca - 6. kwietnia. Wyniki konsultacji są opublikowane na stronie internetowej Urzędu.

Najpóźniej do dnia 15. czerwca można będzie składać oferty na rezerwację jednej pary kanałów dupleksowych o szerokości 2x3,5 MHz. Każdy uczestnk przetargu może złożyć jedną, dwie albo trzy oferty.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu w I etapie wymogów formalnych, dokona w II etapie oceny złożonych ofert, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
zachowanie warunków konkurencji oraz wysokość zadeklarowanej kwoty - od 0 do 400 punktów,
wiarygodność finansowa - od 0 do 120 punktów,
rozwiązania techniczne zawarte w ofercie - od 0 do 70 punktów,
studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty - od 0 do 80 punktów,
doświadczenia uczestnika przetargu w zakresie działalności telekomunikacyjnej - od 0 do 30 punktów.

Aby podmiot mógł zostać uznany za wyłonionego w drodze przetargu musi uzyskać minimum kwalifikacyjne wynoszące 350 punktów.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się