DAJ CYNK

Przenośność w Heyah inna niż u reszty

02.06.2006

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 19834

Ważne 0

0

Znana jest już procedura migracji numeru z Heyah i do Heyah. Co ciekawe, z otrzymanego przez nas materiału wynika, że bezpośrednio do "czerwonej łapy" mogą zmigrować klienci postpaid innych sieci.

Znana jest już procedura migracji numeru z Heyah i do Heyah. Co ciekawe, z otrzymanego przez nas materiału wynika, że bezpośrednio do "czerwonej łapy" mogą zmigrować klienci postpaid innych sieci.

PRZEJŚCIE DO HEYAH

W zależności, w jakim systemie klient posiada kartę, powinien postępować zgodnie z poniższymi punktami. Proces jest różny dla klientów abonamentowych (postpaid) oraz dla klientów prepaid. Poniżej szczegóły poszczególnych opcji:

1. Klient składa wniosek i pełnomocnictwo do obsługi jego sprawy w Biurze Obsługi Heyah, Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa (czynne w godzinach 9-17).
W ciągu dwóch dni klient zostaje poinformowany o możliwości przejścia do Heyah, w ciągu 7 dni proces zostaje zakończony, klient otrzymuje kartę SIM Heyah wysłaną pocztą kurierską na adres pod jakim jest zameldowany u operatora dawcy, od którego przychodzi i zostaje powiadomiony w oczekiwanej formie (np. SMS na telefon kontaktowy), Po otrzymaniu karty klient kontaktuje się z BOU celem odwieszenia karty. Ważne: do pełnomocnictwa muszą być załączone znaczki skarbowe w wysokości 15 zł.

2. Klient wysyła pocztą na adres Heyah, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa dokumenty – wniosek i pełnomocnictwo, dostępne na stronie www.heyah.pl.
W ciągu dwóch dni od otrzymania dokumentów, Heyah informuje klienta o możliwości przyjęcia numeru. W ciągu 7 dni proces zostaje zakończony, klient otrzymuje kartę wysłaną pocztą kurierską na adres pod jakim jest zameldowany u operatora, od którego przychodzi i zostaje powiadomiony w oczekiwanej formie (np. SMS na tel. kontaktowy). Po otrzymaniu karty klient kontaktuje się z BOU celem odwieszenia karty. Ważne: do pełnomocnictwa muszą być załączone znaczki skarbowe w wysokości 15 zł.

3. W przypadku, gdy klient chce zajmować się procesem osobiście, wysyła pocztą na adres Heyah, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa dokumenty – wniosek i zrzeczenie się pełnomocnictwa, dostępne na stronie www.heyah.pl.
Od Heyah otrzymuje potwierdzenie możliwości przyjęcia numeru, z którym idzie do swojego operatora. Od niego otrzymuje potwierdzenie oddania numeru, które przesyła do Heyah. Zostaje powiadomiony w oczekiwanej formie (np. SMS). Po otrzymaniu karty klient kontaktuje się z BOU celem odwieszenia karty.

4. W przypadku przejścia do Heyah z postpaid, klient postępuje zgodnie z wersją z punktu 3, jednak pobiera komplet dokumentów przystosowanych dla postpaid ze strony www.heyah.pl.

ODEJŚCIE Z HEYAH

1. Wersja z pełnomocnictwem
Klient udaje się do operatora, do którego chce przejść i tam załatwia wszelkie formalności.

2. Wersja bez pełnomocnictwa
Klient kontaktuje się z operatorem, do którego chce przejść, gdzie otrzymuje stosowny dokument o technicznej możliwości przyjęcia numeru (dokument 1). Następnie ów dokument przesyła do Heyah na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Zostaje wystawiony dokument potwierdzający możliwość odejścia, odsyłany do Klienta. Klient powinien dostarczyć ten dokument do nowego operatora.

Dodatkowe informacje:
koszt przeniesienia numeru z Heyah wynosi 50 zł brutto,
stan konta po aktywacji karty w Heyah będzie wnosił 20 zł brutto z okresem ważności konta 1 miesiąc + 3 miesiące na odbieranie połączeń,
przy odejściu Klient zobowiązuje się o zachowanie salda konta powyżej 0 po zdjęciu 50 zł za przeniesienie.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się