DAJ CYNK

Promocja "10% więcej" w ofercie IdeaMIX

15.07.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Od 8.07 do 31.12.2004 r. w sieci Idea dostępna jest promocja "10% więcej w IdeaMIX", która polega na umożliwieniu użytkownikom telefonów komórkowych w usługach prepaid: Idea POP, Dla Każdego w Idei lub w ofercie IdeaMIX uzyskania dodatkowych, promocyjnych doładowań konta.

Od 8.07 do 31.12.2004 r. w sieci Idea dostępna jest promocja "10% więcej w IdeaMIX", która polega na umożliwieniu użytkownikom telefonów komórkowych w usługach prepaid: Idea POP, Dla Każdego w Idei lub w ofercie IdeaMIX uzyskania dodatkowych, promocyjnych doładowań konta.

Zasady uczestnictwa w promocji:
W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik powinien, w okresie trwania promocji, dokonać rejestracji poprzez wysłanie SMS-a na numer 71155 z hasłem "WIECEJ" lub "WIĘCEJ". Cena SMS-ów wysłanych na numer 71155 wynosi 1,22 zł z VAT. W promocji będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y o treści określonej powyżej, wysłane przez uczestnika z telefonu komórkowego działającego w sieci IDEA w usłudze przepłaconej POP, Dla Każdego lub w ofercie IdeaMIX. SMS powinien zostać wysłany z numeru telefonu, którego konto ma być doładowywane w ramach promocji. Po zarejestrowaniu w promocji uczestnik uzyskuje możliwość otrzymywania promocyjnych doładowań konta w wysokości 10% wartości doładowania ("Doładowanie Promocyjne"). Promocyjne Doładowania przyznawane są w przypadku, jeżeli doładowanie konta dokonane zostanie w okresie nie dłuższym niż 25 dni od poprzedniego doładowania tego konta dokonanego w trakcie promocji. Nie dokonanie doładowania przed upływem 25 dni od dnia dokonania poprzedniego doładowania konta w trakcie promocji nie oznacza konieczności ponownej rejestracji w promocji i uczestnik może nadal uczestniczyć w promocji spełniając ustalone zasady uczestnictwa. W 20 dniu po dokonaniu doładowania danego konta w trakcie promocji uczestnik otrzymuje SMSa zawierającego informację zachęcającą do dokonania w terminie 4 dni kolejnego doładowania, które nagrodzone będzie Doładowaniem Promocyjnym. Jeżeli po uzyskaniu tej informacji, a przed upływem 25 dni od dnia dokonania poprzedniego doładowania konta w trakcie promocji, dokonane zostanie doładowanie tego konta, uczestnik zostanie nagrodzony Doładowaniem Promocyjnym oraz otrzyma SMSa potwierdzającego przyznanie Doładowania Promocyjnego. W przypadku, jeżeli doładowanie danego konta zostanie dokonane przed upływem 20 dni od dokonania poprzedniego doładowania tego konta w trakcie promocji, uczestnik zostanie nagrodzony Doładowaniem Promocyjnym oraz otrzyma SMSa potwierdzającego przyznanie Doładowania Promocyjnego. Doładowania Promocyjne dotyczą wyłącznie wartości doładowań 25, 50, 100 i 150 złotych i przyznawane są w wysokości 10% wartości doładowania, za które Doładowanie Promocyjne jest przyznawane. W przypadku doładowań z bonusem (110 i 180 złotych) Doładowanie Promocyjne naliczane jest od wartości zakupu (100 i 150 złotych). Doładowania Promocyjne przyznawane są wyłącznie od doładowań dokonanych w okresie promocji. Doładowanie Promocyjne zostanie dodane do konta uczestnika w terminie 2 dni od dnia dokonania doładowania stanowiącego podstawę przyznania Doładowania Promocyjnego. W przypadku dokonania kilku doładowań w ciągu jednego dnia, Doładowanie Promocyjne przyznawane wyłącznie od ostatniego doładowania z danego dnia, tj. poprzednie doładowania z danego dnia nie są nagradzane Doładowaniem Promocyjnym ani nie stanowią podstawy obliczenia wysokości Doładowania Promocyjnego. Doładowania mogą być dokonywane za pośrednictwem wszelkich kanałów doładowań. Regulamin promocji dostępny na stronie www.idea.pl

Źródło tekstu: Idea

Komentarze
Zaloguj się