DAJ CYNK

Prezentacja Push to Talk w sieci Plus GSM

Dodane przez: sirmark

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 667

Plus GSM przekazuje służbom ratowniczym do niekomercyjnych testów usługę Push to Talk (Naciśnij i Mów) w celu sprawdzenia jej przydatności w codziennej pracy ratowników.

Plus GSM przekazuje służbom ratowniczym do niekomercyjnych testów usługę Push to Talk (Naciśnij i Mów) w celu sprawdzenia jej przydatności w codziennej pracy ratowników.

"To nowatorskie rozwiązanie wydaje się wręcz niezastąpione w codziennych działaniach służb ratowniczych. Jeśli w prowadzonych testach zostanie potwierdzona jego przydatność jako narzędzia podnoszącego sprawność przeprowadzanych akcji, usługę tę wdrożymy zarówno dla górskich, jak i wodnych służb ratowniczych, które wspieramy w ich działaniach już od 1999r.", powiedział Mirosław Bielicki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Polkomtel S.A.

Push To Talk to nowa usługa na rynku europejskim, poszerzająca zakres funkcji telefonu komórkowego. Umożliwia komunikację głosową, jednakże realizowana jest przez pakietową sieć transmisji danych GPRS/EDGE. Stanowi połączenie telefonu komórkowego z "walkie talkie" o rozszerzonej funkcjonalności, pozwalającej na obsługę połączeń grupowych i uniemożliwiającej prowadzenie nasłuchu przez osoby niepożądane. Głos przesyłany jest jednokierunkowo do osoby lub grupy osób zdefiniowanych w telefonie nadawcy.

Wysłanie wiadomości głosowej jest bardzo proste: wystarczy nacisnąć specjalny przycisk w telefonie i nie zwalniać go do zakończenia wypowiedzi. Użytkownik może definiować grupy, w ramach których wymieniane będą komunikaty głosowe. Może również udostępniać grupy kolejnym abonentom usługi przez wysyłanie zaproszeń.

Usługa PTT może stanowić atrakcyjną propozycję nie tylko dla służb ratowniczych, ale także dla klientów indywidualnych oraz firm wymagających od pracowników przekazywania na bieżąco swoich statusów czy raportów. Funkcję połączeń grupowych można wykorzystać w rozwiązaniach korporacyjnych przez tworzenie grup użytkowników na poziomie firmy, oddziału lub departamentu. Jest ona też niezwykle przydatna przy organizacji imprez masowych.

Źródło tekstu: Plus GSM

Przewiń w dół do następnego wpisu