DAJ CYNK

Poszukiwany operator dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

09.10.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 6

Ważne 2

3

Województwo Dolnośląskie ogłosiło postępowanie na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił postępowanie - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci.

Przedmiot koncesji obejmuje m.in. uszczegółowienie projektu wykonawczego części aktywnej sieci w celu dostosowania go do modelu świadczenia usług przyjętego przez partnera prywatnego, a następnie wybudowanie elementów części aktywnej - zgodnie z uszczegółowionym projektem wykonawczym i projektami budowlanymi dostarczonymi przez podmiot publiczny.

Partner prywatny będzie świadczył, przez cały okres obowiązywania umowy, usługi polegające na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej innym operatorom. Partner prywatny za możliwość eksploatacji DSS będzie płacił czynsz, ale zachowa prawo do zatrzymywania dochodu osiąganego z tytułu świadczenia usług w oparciu o powierzoną infrastrukturę.

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa dysponuje siecią o długości ponad 1564 km oraz posiada ponad 157 węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych.

Źródło tekstu: UMWD

Komentarze
Zaloguj się